Školení odborné způsobilosti

Školení odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (POR) naleznete viz níže: