Pořádání základních kurzů a doplňujících školení odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin


 Změna zákona č. 199/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů přinesla s účinností od 1. 7. 2012 rozdělení odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin do třech stupňů.

Dne 1. 12. 2017 vstoupila v platnost novela zákona č. 299/2017 Sb., o rostlinolékařské péči ..., která v § 86 upravila odbornou způsobilost.

Chmelařský institut s. r. o. na nastalou situaci v r. 2012 zareagoval a podal na Ministerstvo zemědělství žádost k získání pověření vzdělávacího zařízení k pořádání základních kurzů a doplňujících školení.

Ministerstvo zemědělství, Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství žádosti dne 26. 10. 2012 vyhovělo. Dne 23. 9. 2016 jsme získali pověření na další 4 roky do roku 2020.

Chmelařský institut s. r. o. nabízí získání certifikátu nejen chmelařským podnikům.

 

Školitelé

CHI zabezpečuje školení vlastními pracovníky - držiteli osvědčení III. stupně odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin:

Ing. Josef Vostřel, CSc.
Ing. Markéta Werschallová
Miroslav Brynda
Ing. Josef Ježek, Ph.D.


Povinné školení pracovnicemi Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje zabezpečuje:

Ing. Hana Höferová
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální Územního pracoviště KHS v Lounech

nebo

MVDr. Markéta Smudková

 

Kurzy, školení - druhy, termíny viz odkaz zde: http://www.chizatec.cz/kurzy-oz-pro-por-postriky/?arc=342