KIS Plzeň

Informační centrum Plzeňského kraje.

Informační centrum Plzeňského kraje.

Termíny příjmu žádostí jednotlivých dotačních programů a příručky pro žadatele

Přijímání žádostí zemědělských národních dotací prostřednictvím Portálu farmáře

V Praze dne 6. ledna 2020 bylo spuštěno přijímání žádostí zemědělských národních dotací prostřednictvím Portálu farmáře Fondu.  Na webových stránkách SZIF https://www.szif.cz/cs/nd-terminy, naleznou žadatelé termíny příjmu žádostí jednotlivých dotačních programů a rovněž příručky pro žadatele k podání žádosti.

Termíny příjmu dotačních programů:
Termíny příjmu žádosti o dotaci a dokladů prokazujících nárok na dotaci pro rok 2020
Termíny příjmu žádosti o dotaci a dokladů prokazujících nárok na dotaci pro rok 2020 u DP 2.A.