KIS Plzeň

Informační centrum Plzeňského kraje.

Informační centrum Plzeňského kraje.

Seminář 2. 3. 2020 v Plzni, Veřejná informační služba, Farského 14

Jménem Ministerstva zemědělství si Vás dovolujeme pozvat na seminář ENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ PRV V JEDNOTNÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V ROCE 2020 A SOUVISEJÍCÍ DOTAČNÍ NÁSTROJE, který se budou konat:    2. března 2020, od  9 hodin v Plzni -  Veřejná informační služba, Farského 14, 326 00 Plzeň.
Program:  1) Zahájení  2) Podmínky poskytování plateb a podání jednotné žádosti a) pro oblasti s přírodními omezeními (ANC) -NV 43/2018 Sb.  b) pro oblasti Natura 2000 na zemědělské půdě -NV 73/2015 Sb. c) pro opatření dobré životní podmínky zvířat –NV 74/2015 Sb. d) pro agroenvironmentálně-klimatické opatření-NV 75/2015 Sb. a navazující opatření -NV 330/2019 Sb.   e)  pro opatření ekologické zemědělství -NV 76/2015 Sb. a navazující opatření -NV 331/2019 Sb.  f) související dotační nástroje a tituly
3) Ostatní, dotazy, závěr. Pořadí témat se může změnit. Přednáší gestoři jednotlivých operací z MZe. Účast na semináři je bezplatná. Občerstvení na místě zajištěno.Místo na semináři je možné si rezervovat prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách http://www.educa24.cz.  Registrace účastníků semináře 30 minut před časem zahájení.