KIS Plzeň

Informační centrum Plzeňského kraje.

Informační centrum Plzeňského kraje.

Workshop produkce vajec

Zemědělské národní dotace                                                                                                                                                                

P O Z V Á N K A

 

Název akce:  Workshop produkce vajec

Místo konání:  Skupeč 1

Datum konání:  27. 2. 2020

 

 Agentura venkova, o.p.s., Plzeň

 Workshop produkce vajec. který se koná ve čtvrtek 27. února 2020 od 10.00 hodin

 na farmě Skupeč. s.r.o. , 330 36 Skupeč 1                                                                                                        

 

 Program:     

 Produkce vajec konzumních, násadových

 Násadová vejce drůbeže

 Práce s násadovými vejci a kuřaty

 

Workshop je bez vložného

Organizační zabezpečení:  

Ing. Ladislav Štverák, tel.:  603 778 205

Dr.  Václav  Brožk,   tel.:  601 328 576