KIS Plzeň

Informační centrum Plzeňského kraje.

Informační centrum Plzeňského kraje.

Seminář k nařízení EU o dodávání hnojivých výrobků na trh

Nové nařízení (EU) 2019/1009 o dodávání hnojivých výrobků EU na trh

   
   

Sdečně zveme na odborný seminář Nové nařízení (EU) 2019/1009 o dodávání hnojivých výrobků EU na trh

který se koná  v souvislosti se schválením nařízení Evropského parlamentu a Rady 2019/1009 a kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 a zrušuje nařízení (ES) č. 2003/2003.

Cílem semináře je představit základní koncepci nového nařízení, požadavky na hnojivé výrobky a postup při jejich certifikaci, včetně uvedení konkrétních příkladů.

Termín a místo setkání:  27. 2. 2020, budova MZe, Těšnov 65/17, Praha 1,  místnost č. 400

Registrace účastníků prostřednictvím e-mailu kamila.hofbauerova@ukzuz.cz do 20. 2. 2020

Příloha