Agroporadenství

Aktuální informace o poradenském systému. Hledáte nejnovější checklisty?  klikněte na +

HODNOCENÍ JAKOSTI HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU SE ZAMĚŘENÍM NA DODRŽOVÁNÍ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ EU,SPRÁVNÉ ZEMĚDĚLSKÉ PRAXE A LEGISLATIVY ČR

Aktuální informace o poradenském systému. Hledáte nejnovější checklisty?  klikněte na +

HODNOCE

Pozvánka na vzdělávací akci – jen pro poradce z Registru

Pozvánka na vzdělávací akci pro poradce na téma   „Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EHS (nitrátová směrnice) v České republice“

 

Vážená paní, vážený pane,

Ústav zemědělské ekonomiky a informací si Vás dovoluje pozvat na vzdělávací akci,

 která se uskuteční dne 11. 3. 2020

ve Velkém sále v přízemí budovy Státní veterinární správy,

Slezská 7, Praha 2 - Vinohrady.

 Cíl semináře

Cílem je seznámení se změnami v uplatnění nitrátové směrnice v ČR, jako jednoho z požadavků cross-compliance. Dále seznámení se změnami při podávání Jednotné žádosti v integrovaném administrativním a kontrolním systému. Změny kontrol a sankcí cross-compliance. Novinky a změny oproti předchozím rokům, nejčastější porušení CC. Podmínky pro Agroenvironmentálně-klimatická opatření a seznámení s ekoschématy.

Program semináře

Velký sál v přízemí budovy Státní veterinární správy, Slezská 7, Praha 2

 

Hodina

Téma

Lektor

 

9:00 – 9:30

Prezence účastníků

Organizátoři ÚZEI

9:30 – 10:30

Změny integrovaného administrativního a kontrolního systému. Změny kontrol a sankcí cross-compliance. Novinky a změny oproti předchozím rokům, nejčastější porušení CC

MZe

Ing. Kateřina Bělinová, CIA

10:30 – 11:40

Legislativní změny plošných opatření PRV

MZe

Ing. Josef Makovský, Ph.D.

11:40 – 12:30

Přestávka

 

12:30 – 12:55

Zákon budování malých vodních děl k zachycování vody

MZe

Ing. Martin Mareš, DiS.

12:55 – 13:45

Novela nařízení vlády

č. 262/2012 Sb.

VÚRV, v.v.i.

Ing. Lada Kozlovská

13:45 – 14:30

Bilancování živin

VÚRV, v.v.i.

Ing. Jan Klír, CSc.

     
 
 

14:30

Závěr vzdělávací akce

Organizátoři ÚZEI

 

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu v programu, pokud to bude z organizačních nebo technických důvodů nezbytné.

Organizační pokyny:

Účast na semináři je bezplatná.

V případě dalších otázek nebo nejasností se, prosím, obraťte na

Ing. Luboše Blažka - tel. 731 47 17 16, e-mail: blazek.lubos@uzei.cz .

Přihlašujte se prostřednictvím webové aplikace www.uzei.cz/akce/