KIS Plzeň

Informační centrum Plzeňského kraje.

Informační centrum Plzeňského kraje.

Dotace na ošetřování trvalých travních porostů

SZIF vydává rozhodnutí k dotacím na Ošetřování trvalých travních porostů

 

Praha 25. února 2020 - Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) pokračuje ve vyplácení dotací, o které si zájemci požádali v loňském roce. Ode dneška jsou vydávána rozhodnutí k dotacím na Ošetřování trvalých travních porostů v rámci Agroenvironmentálně-klimatických opatření (AEKO) spadajících do Programu rozvoje venkova (PRV).

O tuto dotaci zažádalo prostřednictvím Jednotné žádosti za rok 2019 celkem 12.771 zájemců, mezi něž bude rozdělena částka v celkové výši 2,79 miliardy korun. Přehled sazeb pro jednotlivé tituly v podopatření Ošetřování travních porostů je uveden v Příručce pro žadatele 2019, která je k dispozici na webových stránkách www.szif.cz / PRV, v sekci „Ke stažení“, ve složce „Metodiky a příručky“.

Zdroj: SZIF