KIS Plzeň

Informační centrum Plzeňského kraje.

Informační centrum Plzeňského kraje.

Příjem Jednotných žádostí se prodlužuje do 15. června

Příjem Jednotných žádostí se prodlužuje o měsíc do 15. června.
 
Rozhodl o tom ministr zemědělství Miroslav Toman. Ministr zemědělství Miroslav Toman prodloužil termín příjmu tzv. Jednotných žádostí až do 15. června 2020. Žadatelé tak získají více času na přípravu příslušných žádostí a zajištění podkladů v současné omezené krizové situaci.Na základě Jednotných žádostí se zemědělcům vyplácejí hlavní zemědělské dotace, ročně tak získají více než 30 miliard korun.„V souvislosti s krizovou situací způsobenou pandemií koronavirem jsem se rozhodl prodloužit termín pro příjem Jednotných žádostí až do 15. června 2020. Tento postup nám umožní zvláštní opatření Evropské komise, ke kterému se v současné době připravuje legislativní výjimka. Chci ujistit zemědělce, že výplata podpor není ohrožena. Za loňský rok jsou dotace v rámci Jednotných žádostí téměř vypořádány,“řekl ministr zemědělství Miroslav Toman. Díky legislativní výjimce bude moci Ministerstvo zemědělství posunout termín pro příjem žádostí uřady plateb poskytovaných z evropských fondů. Zejména jde o přímé platby, jako jsouSAPS, greening, platbu pro mladé zemědělce či podporu citlivých sektorů, dále plošné platby Programu rozvoje venkova (PRV), tedy například podpora ANC, Agroenvironmentálně-klimatická opatření a Ekologické zemědělství, a platby na zvířata -podpora pro opatření Dobré životní podmínky zvířat. V rámci Jednotné žádosti se vyplácejí hlavní zemědělské dotace. Mezi zemědělce se tak rozdělí více než 30 miliard korun ročně, většina peněz je zEU. Příjem žádostí začne podobně jako v předchozím roce v první polovině dubna. Konkrétní datum bude ještě upřesněn a zveřejněno na stránkách Státního zemědělského intervenčníh fondu(SZIF).Posun termínu do 15.června s bude týkat také podávání žádostí o zařazení do pětiletých, resp. dvouletých navazujících závazků pro Agroenvironmentálně –klimatické opatření a opatření Ekologické zemědělství. Dále žádostí na platby na zalesňování zemědělské půdy či plošná lesnická opatření PRV. Celkem musí být v krátkém mezidobí novelizováno 16 právních předpisů –nařízení vlády, která stanovují podmínky pro výše zmíněné platby. Prodloužení termínu ukončení z původního termínu 15. května na 15. června poskytne žadatelům čas pro přípravu příslušných žádostí a zajištění potřebných podkladů v současné krizové situaci. Výplata dotací v rámci Jednotné žádosti za rok 2019 není ohrožena. Loni obdržel SZIF od zemědělců 30 798 Jednotných žádostí. To odpovídá v souhrnu za všechny platby a opatření 159025 žádostí o dotaci v objemu zhruba 32,2mld. Kč. K dnešnímu dni bylo vydáno již 153 925 rozhodnutí v souhrnné částce zhruba 30,3 mld.Kč. Z toho bylo zemědělcům proplaceno 129 727 žádostí v celkové výš izhruba28,1 mld.Kč. V porovnání s rokem 2018,kdy bylo podáno v souhrnu za všechny dotační tituly celkem 156 882 žádostí o dotaci, bylo za srovnatelné období předchozího roku vydáno 150 942 rozhodnutí, tzn. nárůst v letošním roce o téměř dvě procenta. U vyplacených žádostí, kterých bylo za srovnatelné období předchozího roku vydáno 127 034, činí nárůst 2,11%. Celková vyplacená částka je vyšší o zhruba 635,3 milionu Kč. Vojtěch Bílý