KIS Plzeň

Informační centrum Plzeňského kraje.

Informační centrum Plzeňského kraje.

Informace o Agentuře venkova, o.p.s.

Vážení přátelé!
Dnešní den, 30. března 2020, uplynulo 15 let od založení naší organizace -
Agentura venkova, o.p.s. Plzeň - Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství
a venkova v Plzeňském kraji. Vzhledem k mimořádné situaci byly přeloženy naše
aktivity, které jsme plánovali na 1.pololetí letošního roku. V současné době dáváme
informace na webové stránky. Proti minulým létům nám tyto byly změněny a proto
vám připomínáme jejich adresu: " KIS Plzeň - Agronavigator".
Vaše dotazy a připomínky přijímáme na tel. linkách: 603 778 205 a 601 328 576.
Přejeme vám úspěšné výsledky vaší výroby a činnosti, žádné problémy a hlavně
hodně pevného zdraví.           Ing. Ladislav Štverák - ředitel