KIS Plzeň

Informační centrum Plzeňského kraje.

Informační centrum Plzeňského kraje.

Zpřesnění zásad poskytování dotací v roce 2020

Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2020

 / poklepat na uvedený nadpis /