KIS Plzeň

Informační centrum Plzeňského kraje.

Informační centrum Plzeňského kraje.

Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí

Informace k podávání dokladů prokazujících nárok na dotaci v období od 1. 6. 2020 do 30. 6. 2020
9.H. Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí

Žadatel typu a)
Pokud žadatel dříve podal motivační formulář, nyní již žádost o dotaci nepodává. Tato žádost je již vytvořena na základě podaného motivačního formuláře na Portálu farmáře SZIF v části Přehledy → Odeslaná podání.
Žadatel nejprve musí v Aplikaci pro přípravu daňových a účetních dokladů vyplnit požadované údaje a nahrát příslušné dokumenty (faktury a doklady o úhradě), které požaduje proplatit.
Po vložení všech dokumentů a vyplnění požadovaných údajů v Aplikaci pro přípravu daňových a účetních dokladů musí žadatel pokračovat podáním dokladů prokazujících nárok na dotaci. Postup podání: Nová podání → Doklady prokazující nárok na dotaci. Zde u DP 9.H.b. žadatel dále vkládá fotodokumentaci a přihlášky k účasti na veletrhu nebo katalogy vystavovatelů.
Žadatel typu b) I., b) II., c), d)
Žadatel, který dříve nepodal motivační formulář, musí nyní podat:
1. žádost o dotaci
2. vyplnit Aplikaci pro přípravu daňových a účetních dokladů
3. podat doklady prokazující nárok na dotaci
Doporučujeme všem žadatelům nastavení odebírání webových novinek a odesílání notifikací z Portálu farmáře SZIF. Postup nastavení: na Portálu farmáře SZIF v záhlaví vlevo nahoře po rozkliknutí svého jména pokračovat do nastavení emailových kontaktů.
Veškeré příručky a informace naleznete:
 na Portálu farmáře SZIF → Nová podání → Národní dotace → Soubory ke stažení → složka 9.H.,
 nebo na adrese https://www.szif.cz/cs/nd-dotacni-programy-9h.

 17. 6. 2020