KIS Plzeň

Informační centrum Plzeňského kraje.

Informační centrum Plzeňského kraje.

Spuštění portálu farmáře pro 10. kolo příjmu žádotí PRV

SPUŠTĚNÍ PORTÁLU FARMÁŘE PRO 10. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-2020

Dne 9. července 2020 byla spuštěna funkcionalita Portálu farmáře pro možnost vygenerování a předvyplnění Žádosti o dotaci Programu rozvoje venkova v rámci 10. kola příjmu žádostí (období 2014 - 2020).
Postup podávání žádostí o dotaci je popsán v Pravidlech pro žadatele pro 10. kolo příjmu žádostí – Obecné podmínky, kapitola 5. Žádost o dotaci – zejména kapitola 5.2. Podání Žádosti o dotaci. V souladu s odkazem v Pravidlech pro žadatele, je na webových stránkách www.szif.cz zveřejněn Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře (SZIF POSKYTUJE  Program rozvoje venkova 2014-2020  sekce „KE STAŽENÍ“  složka „Postupy administrativních kroků Žádostí PRV - projektová opatření“; zároveň zveřejněno i na Portálu farmáře – sekce „Nová podání“ – „Žádosti PRV – projektová opatření“  sekce „Ke stažení“). V souladu s Pravidly pro žadatele budou na těchto místech postupně zveřejňovány „Podrobné postupy“, které se týkají dalších kroků administrace žádostí.
Informace k vyplňování formuláře Žádosti o dotaci jsou uvedeny v Instruktážních listech pro vyplňování Žádosti o dotaci (k jednotlivým operacím 10. kola příjmu žádostí) – Instruktážní listy jsou k dispozici v „Menu“ Žádosti o dotaci (v záhlaví formuláře), nebo na Portálu farmáře – sekce „Nová podání“ - „Žádosti PRV – projektová opatření“ - sekce „Ke stažení“.
Na webových stránkách www.szif.cz je také zveřejněn Postup pro nastavení zasílání emailových zpráv k dokumentům odesílaným ze SZIF prostřednictvím Portálu farmáře k administraci konkrétních žádostí v rámci projektových opatření (SZIF POSKYTUJE  Program rozvoje venkova 2014-2020  sekce „KE STAŽENÍ“  složka „Postupy administrativních kroků Žádostí PRV - projektová opatření“).
Pro úplnost uvádíme, že příjem žádostí 10. kola příjmu žádostí (možnost odesílání Žádostí o dotaci prostřednictvím Portálu farmáře) probíhá od 14. července 2020 od 8 hodin do 4. srpna 2020 do 18 hodin.
Státní zemědělský intervenční fond
Odbor projektových opatření rozvoje venkova

V Praze dne 9. července 2020