KIS Plzeň

Informační centrum Plzeňského kraje.

Informační centrum Plzeňského kraje.

Informace pro žadatele k dotačnímu programu 3.h. a 3.a.

Informace pro žadatele k dotačnímu programu 3.h.
V Praze dne 4. září 2020
Termín příjmu žádostí o dotaci pro rok 2021 začíná od 1. 9. 2020 do 30. 9. 2021.
Žadatel podává žádost o dotaci prostřednictvím Portálu farmáře SZIF.

Informace pro žadatele k dotačnímu programu 3.a.
V Praze dne 4. září 2020
Termín příjmu žádostí o dotaci pro rok 2021 začíná od 1. 9. 2020 do 30. 9. 2020.
Každý žadatel, který v roce 2021 pokračuje v 5. letém závazku, nebo vstupuje do nového závazku, musí podat v období od 1. 9. 2020 do 30. 9. 2020 žádost o dotaci prostřednictvím Portálu farmáře SZIF.