KIS Plzeň

Informační centrum Plzeňského kraje.

Informační centrum Plzeňského kraje.

Semináře Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond
Vás srdečně zvou v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov na semináře
Program rozvoje venkova na období 2014–2020
11. kolo příjmu žádostí – Plzeňský kraj
dne 14. září 2020 od 10:00 do 15:00 hodin
v sále Regionálního centra celoživotního vzdělávání, Plánická 174, 339 01 Klatovy
a
dne 15. září 2020 od 10:00 do 15:00 hodin
v zasedací místnosti ve 2. patře budovy Ministerstva zemědělství ČR, Nerudova 35, 301 00 Plzeň
Program semináře:
Představení Celostátní sítě pro venkov, plánované aktivity v 2. polovině roku 2020 a v roce 2021
Ing. Kamila Havel Kupcová (krajský koordinátor Celostátní sítě pro venkov)
Informace k Programu rozvoje venkova 2014–2020 (PRV) v souvislosti s 11. kolem příjmu žádostí
Ing. Slavomír Ladislav Vacík (vedoucí Oddělení projektových opatření na RO SZIF České Budějovice)
Operace v 11. kole příjmu žádostí (porovnání podmínek s předchozími koly příjmu žádostí)
Ing. Slavomír Ladislav Vacík (vedoucí Oddělení projektových opatření na RO SZIF České Budějovice)
Změny v pravidlech jednotlivých operací
• 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců
• 6.4.1 Investice do nezemědělské činnosti
• 6.4.2 Podpora agroturistiky
Pouze základní informace
• 1.1.1 Vzdělávací akce
• 1.2.1 Informační akce
Hodnocení finančního zdraví
Ing. Slavomír Ladislav Vacík (vedoucí Oddělení kontrol projektových opatření na RO SZIF České Budějovice)
Představení formuláře žádosti PRV
Ing. Slavomír Ladislav Vacík (vedoucí Oddělení projektových opatření na RO SZIF České Budějovice)
Příklady dobré a špatné praxe v souvislosti s administrací projektů PRV
Ing. Slavomír Ladislav Vacík (vedoucí Oddělení projektových opatření na RO SZIF České Budějovice)
Různé, diskuse, závěr
Prezence účastníků semináře od 9:00 hodin.
Účast na semináři je bezplatná. Téma i obsah obou seminářů jsou shodné.
Občerstvení zajištěno. Omezený počet účastníků.
Svoji účast prosím potvrďte na e-mail: hnojska@uhlava.cz do 09. 09. 2020
Podmínkou účasti na semináři je dodržování bezpečnostních opatření v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací při šíření onemocnění covid-19 na území České republiky.
Za organizátory srdečně zvou:
Ing. Jiří Chmel                                       Ing. Pavel Vondráček
ředitel RO SZIF České Budějovice     ředitel Úhlava, o.p.s.