KIS Plzeň

Informační centrum Plzeňského kraje.

Informační centrum Plzeňského kraje.

Farmářská škola vychová novou generaci ekologických zemědělců

Farmářská škola vychová novou generaci ekologických zemědělců

AMPI.jpg Od března 2021 se rozeběhne první ročník v České republice unikátního vzdělávacího programu pro mladé lidi se zájmem o ekologické zemědělství. 

 

Půjde o tříleté studium sestávající převážně z praxe na ekologických a biodynamických farmách v ČR i v zahraničí, doplněné o pravidelné teoretické moduly vedené zkušenými docenty. Tento model funguje již dlouho úspěšně v Německu, Švýcarsku či Francii. Cílem programu je vychovat novou generaci zemědělců, kteří opravdu umí hospodařit, nebojí se zakládat nové statky anebo se chopit svých starých rodových - způsobem, který prospívá krajině, půdě, biodiverzitě, životu na venkově i zdraví všech.

"Tuhle novou generaci zemědělců u nás zoufale potřebujeme, a proto jsme se rozhodli je začít sami pěstovat," říká Jiří Prachař, hlavní vedoucí projektu, který sám strávil sedm let na ekologických farmách v Německu a Švýcarsku, absolvoval biodynamické studium na statku Dottenfelderhof v rámci studií na univerzitě v Kasselu a následně sám působil jako lektor v německém ekologickém a biodynamickém zemědělství Freie Ausbildung.

Farmarska_skola_zakladatele.jpgHlavní zakladatelé školy - zleva - ekozemědělec Martin Rosenbaum (https://nadacepropudu.cz/konipas/), Jan Valeška (ředitel AMPI a PRO-BIO Ligy, člen správní rady Nadace pro půdu atd.) a Jiří Prachař - vedoucí školy.

"Velkou výhodou tohoto studia je jeho zaměření na praxi. Během tří let projdou studenti postupně coby stážisté minimálně dvě české a jednu zahraniční farmu a dalších minimálně deset ekostatků poznají v rámci teoretických seminářů, z nichž každý se bude konat na jiné farmě. Za svou práci jako pomocníci na statku dostanou navíc nejen ubytování a stravu, ale také finanční odměnu, která by měla zajistit běžné životní náklady," dodává Prachař. Absolvent nové farmářské školy vyjde tedy prakticky připravený na život v ekologickém hospodářství a k tomu si i něco vydělá. Takový model je v tuzemském školství zatím raritou.

Studium je otevřeno pro kohokoli od 18 let s motivací věnovat se zemědělství. Mohou to být tudíž jak čerství absolventi středních škol hledající praktické znalosti a zkušenosti, kterých se v našem školství zpravidla nedostává, anebo i starší lidé nejrůznějších profesí, kteří se rozhodli věnovat právě ekologickému farmaření.

Zájemci o studium se mohou začít hlásit do prvního ročníku již od začátku září 2020 přes formulář na webových stránkách farmarskaskola.cz, kde se také dozví veškeré další podrobnosti o studiu.

Odbornými garanty a vyučujícími školy budou osobnosti českého ekologického zemědělství jako Jiří Urban, Martin Hutař, Jaroslav Záhora CSc., Martin Rosenbaum a další.

Vzdělávací projekt Farmářské školy rozjíždí organizace AMPI (Asociace místních potravinových iniciativ), která u nás zaštiťuje mimo jiné rozvoj Komunitou podporovaného zemědělství (KPZ), snaží se posílit pozici českých agroekologických zemědělců a věnuje se vzdělávání o souvislostech mezi jídlem, zemědělstvím a krajinou.