KIS Plzeň

Informační centrum Plzeňského kraje.

Informační centrum Plzeňského kraje.

Sazby přímých plateb pro rok 2020

Sazby přímých plateb pro rok 2020
Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil výši sazeb přímých plateb pro rok 2020. Také v letošním roce se budou vyplácet zálohy na jednotnou platbu na plochu zeměděl. půdy ve výši 70 %.
Kromě jednotné platby na plochu zemědělské půdy (SAPS) je to také platba pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí a platba pro mladé zemědělce a dobrovolnou podporu vázanou na produkci (VCS).
Sazba na SAPS bude v roce 2020 činit 3 644,19 Kč/ha a sazba platby pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí (tzv. greening) byla stanovena ve výši 2 013,64 Kč/ha.
Vzhledem k nepříznivému průběhu letošního roku, způsobeného pandemií COVID-19, využije Česká republika možnosti poskytnout zálohy na SAPS ve výši 70 %. První zálohy přímých plateb budou žadatelům vypláceny již začátkem listopadu 2020.
Stejně jako v loňském roce chce Ministerstvo zemědělství pokračovat ve zvýšené podpoře mladých zemědělců, a proto je zachována vyšší sazba platby pro mladé zemědělce, která tvoří 50 % ze sazby na SAPS. Sazba platby pro mladé zemědělce tak pro letošní rok činí 1 822,09 Kč/ha.
Ministr zemědělství schválil také sazby pro jednotlivé platby dobrovolné podpory vázané na produkci, jejichž prostřednictvím bude na citlivé komodity vyplaceno přes 3,5 miliardy korun.

Sektor
Sazba
(Kč/jednotka)
Škrobové brambory
15 310,76
Chmel
16 822,67
Ovoce velmi vysoká pracnost
12 534,51
Ovoce vysoká pracnost
8 571,26
Zelenina velmi vysoká pracnost
11 311,63
Zelenina vysoká pracnost
3 958,72
Konzumní brambory
4 510,06
Cukrová řepa
7 712,13
Bílkovinné plodiny
2 147,15
Masná telata
8 852,41
Dojnice
4 012,38
Ovce a kozy
4 471,70

Výše podpor přímých plateb jsou přepočteny dle směnného kurzu Evropské centrální banky stanoveného k 30. září 2020, který letos činí 27,233 Kč/EUR.