KIS Plzeň

Informační centrum Plzeňského kraje.

Informační centrum Plzeňského kraje.

Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytováí dotací pro rok 2020

Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2020 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů č.j. 59656/2020-MZE-18131 – DP 8.F., DP 20.A., 20.B., 20.C., 20.D.

Část B Dotační programy

Dotační program 8. Nákazový fond

8.F.   Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů prasat a drůbeže

Str. 60, písm. B) Formulář s doklady prokazující nárok na dotaci

původní text:

Termín pro podání formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci je u tohoto DP pro sledované období 2020 (1. 10. 2019 – 30. 9. 2020) stanoven od 1. 10. 2020 do 31. 10. 2020.

se mění takto:

Termín pro podání formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci je u tohoto DP pro sledované období 2020 (1. 10. 2019 – 30. 9. 2020) stanoven od 1. 10. 2020 do 20. 11. 2020.

 

Dotační program 20. Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat

20.A.   Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic

Str. 163, písm. B) Formulář s doklady prokazující nárok na dotaci

původní text:

Termín pro podání formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci je u tohoto dotačního programu pro sledované období dotačního roku 2020 (tj. 1. 10. 2019 – 30. 9. 2020) stanoven od 1. 10. 2020 do 31. 10. 2020.

se mění takto:

Termín pro podání formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci je u tohoto dotačního programu pro sledované období dotačního roku 2020 (tj. 1. 10. 2019 – 30. 9. 2020) stanoven od 1. 10. 2020 do 20. 11. 2020.

 

20.B.   Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže

Str. 172, písm. B) Formulář s doklady prokazující nárok na dotaci

původní text:

Termín pro podání formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci je u tohoto DP pro sledované období 2020 (1. 9. 2019 – 31. 8. 2020) stanoven od 1. 9. 2020 do 30. 9. 2020.

se mění takto:

Termín pro podání formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci je u tohoto DP pro sledované období 2020 (1. 9. 2019 – 31. 8. 2020) stanoven od 1. 9. 2020 do 20. 11. 2020.

 

20.C.   Zlepšení životních podmínek v chovu prasat

Str. 189, písm. B) Formulář s doklady prokazující nárok na dotaci

původní text:

Termín pro podání formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci je u tohoto DP pro sledované období 2020 (1. 10. 2019 – 30. 9. 2020) stanoven od 1. 10. 2020 do 31. 10. 2020.

se mění takto:

Termín pro podání formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci je u tohoto DP pro sledované období 2020 (1. 10. 2019 – 30. 9. 2020) stanoven od 1. 10. 2020 do 20. 11. 2020.

 

20.D.   Zlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému chovu bez tržní produkce mléka

Str. 205, písm. B) Formulář s doklady prokazující nárok na dotaci

původní text:

Termín pro podání formuláře s doklady prokazujících nárok na dotaci je u tohoto dotačního programu pro sledované období dotačního roku 2020 (tj. 1. 10. 2019 – 30. 9. 2020) stanoven od 1. 10. 2020 do 31. 10. 2020.

se mění takto:

Termín pro podání formuláře s doklady prokazujících nárok na dotaci je u tohoto dotačního programu pro sledované období dotačního roku 2020 (tj. 1. 10. 2019 – 30. 9. 2020) stanoven od 1. 10. 2020 do 20. 11. 2020.

 

Příloha č. 1 Typ dotace a termíny příjmu pro rok 2020

Str. 220 - 222

původní text:

DP

název DP

 

typ dotace dle části A, bodu 2, písm. i)

příjem žádosti o dotaci pro rok 2020

příjem dokladů prokazujících nárok na dotaci pro rok 2020

8.F.

Podpora na ozdravení chovů prasat

a drůbeže

 

nákladů

Žádost o dotaci pro rok 2020 podána prostřednictvím žádostí od 1. 9. 2019 do 30. 9. 2019

1. 10. 2020 - 31. 10. 2020

20.A.

Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic

 

sazbová

Žádost o dotaci pro rok 2020 byla podána prostřednictvím předběžných žádostí podaných v letech 2018 a 2019.

1. 10. 2020 - 31. 10. 2020

20.B.

Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže

 

sazbová

Žádost o dotaci pro rok 2020 byla podána prostřednictvím předběžných žádostí podaných v letech 2018 a 2019.

1. 9. 2020 - 30. 9. 2020

20.C.

Zlepšení životních podmínek v chovu prasat

 

sazbová

Žádost o dotaci pro rok 2020 byla podána prostřednictvím předběžných žádostí podaných v letech 2018 a 2019.

1. 10. 2020 - 31. 10. 2020

20.D.

Zlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému chovu bez tržní produkce mléka

 

sazbová

Žádost o dotaci pro rok 2020 byla podána prostřednictvím předběžných žádostí

od 18. 3. 2019 do 29. 3. 2019 a od 16. 9. 2019 do 30. 9. 2019

1. 10. 2020 - 31. 10. 2020

se mění takto:

DP

název DP

 

typ dotace dle části A, bodu 2, písm. i)

příjem žádosti o dotaci pro rok 2020

příjem dokladů prokazujících nárok na dotaci pro rok 2020

8.F.

Podpora na ozdravení chovů prasat

a drůbeže

 

nákladů

Žádost o dotaci pro rok 2020 podána prostřednictvím žádostí od 1. 9. 2019 do 30. 9. 2019

1. 10. 2020 - 20. 11. 2020

20.A.

Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic

 

sazbová

Žádost o dotaci pro rok 2020 byla podána prostřednictvím předběžných žádostí podaných v letech 2018 a 2019.

1. 10. 2020 - 20. 11. 2020

20.B.

Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže

 

sazbová

Žádost o dotaci pro rok 2020 byla podána prostřednictvím předběžných žádostí podaných v letech 2018 a 2019.

1. 9. 2020 - 20. 11. 2020

20.C.

Zlepšení životních podmínek v chovu prasat

 

sazbová

Žádost o dotaci pro rok 2020 byla podána prostřednictvím předběžných žádostí podaných v letech 2018 a 2019.

1. 10. 2020 - 20. 11. 2020

20.D.

Zlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému chovu bez tržní produkce mléka

 

sazbová

Žádost o dotaci pro rok 2020 byla podána prostřednictvím předběžných žádostí

od 18. 3. 2019 do 29. 3. 2019 a od 16. 9. 2019 do 30. 9. 2019

1. 10. 2020 - 20. 11. 2020

Ostatní ustanovení dotčených Zásad zůstávají beze změny.

V Praze dne 12. listopadu 2020                                                                  

 

Mgr. Jan Sixta, v.r.                                                                Ing. Jindřich Fialka, v.r.