KIS Plzeň

Informační centrum Plzeňského kraje.

Informační centrum Plzeňského kraje.

Zpřesnění zásad pro poskytnutí dotací DP 8.F., 20.A.,20.B.,20.C.,20.D. v r.2020

Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2020 DP 8.F., 20.A., 20.B.,20.C., 20.D.

Bylo vydáno zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2020 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů ze dne 12.11.2020.Zpřesnění zásad lze nalézt na webových stránkách Ministerstva zemědělství ČR -http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2020/nebo SZIF www.szif.cz.Zpřesnění se týká dotačních programů 8.F., 20.A., 20.B., 20.C. a 20.D., kdy je žadatelům nově umožněno v rámci výše uvedených dotačních programů podat formulář s doklady prokazující nárok na dotaci přes portál Farmáře v termínu do 20.11.2020. Žadatel v termínu do 20.11.2020 může:-podat formulář s s doklady, pokud dosud podání neučinil, -opravit údaje ve stávajícím formuláři s doklady podaném v řádném termínu v případě, že provedené úpravy povedou k navýšení celkového nároku na dotaci.Ostatní úpravy formulářů s doklady (doložení relevantních příloh, úpravy údajů uvedených ve formuláři s doklady atd.), které nevedou k navýšení nároku na dotaci budou řešeny pouze změnovými žádostmi, které bude možné začít podávat ze strany žadatelů následně v návaznosti na konečný termín pro podání formulářů s doklady. Změnové žádosti tedy bude umožněno podávat v týdnu od 24.11.2020.Pro více informací a umožnění opravy stávajících formulářů s doklady z důvodu navýšení požadavku, je zapotřebí se obrátit na příslušné pracoviště OPŽL, pod které žadatel spadá.

VPraze dne 12. listopadu 2020