aktuality

lidé prezentace lektor

Zástupci státní správy, krajských samospráv, zástupci veřejných stravovacích zařízení, neziskových organizací a zemědělští podnikatelé sdíleli znalosti a diskutovali možnosti uplatnění potravin lokálních – sezónních – bio ve veřejném stravování.

Představen byl vývoj legislativy v oblasti odpovědného zadávání veřejných zakázek (MMR…

AMS pro zemědělce

Systém AMS představuje moderní způsob monitoringu zemědělských ploch pomocí družic. Webinář má za cíl seznámit zemědělskou veřejnost s aktuálním stavem, znovu osvětlit problematiku barev na semaforu či přiblížit způsoby, jak lze na výsledky reagovat. Chybět nebudou ani praktické ukázky a celá řada užitečných informací. Hovořit se bude rovněž o systému/…

ruce, zeměkoule

Projekt ClimateSmartAdvisors podporuje odvážné klimatické cíle Evropy, která se dlouhodobě snaží být světovým lídrem v boji proti změně klimatu s cílem stát se prvním klimaticky neutrálním kontinentem do roku 2050.

Jádrem tohoto ambiciózního úsilí je Evropská zelená dohoda, která stanovuje jasný cíl: do roku 2030 snížit emise…

mapa demofarem

V týdeníku Zemědělec (26/2023) vyšel článek pod názvem „Zkuste navštívit demonstrační farmy“ popisující systém Demonstračních farem MZe v ČR, který je jedním z klíčových nástrojů pro sdílení a šíření znalostí a inovací do praxe.

V roce 2023 získalo statut Demonstrační farmy 20 zemědělských podniků. Jejich počet vzrostl téměř…

jetel

V srpnovém čísle časopisu Úroda (8/2023) vyšel článek pod názvem „Ekologické zemědělství: trend, nebo nutnost?“ popisující vývoj a rozsah ekologického zemědělství v České republice, zastoupení v krajích, velikost objemu rostlinné produkce z ekofarem a její uplatnění na trhu.
 

Plný text článku naleznete…

louka obloha otazník

V rámci činnosti ÚZEI a MZe byly identifikovány nejčastěji kladené otázky v oblasti dotovaného poradenství a následně na ně byly zpracovány odpovědi.

Certifikační orgán pro zemědělství spadá pod Ústav zemědělské ekonomiky a informací, pro svoji činnost je pověřen Ministerstvem zemědělství. Předmětem certifikace podle…

Agronavigátor

Všezahrnující informační portál pro zemědělství a lesnictví nové generace. Přináší informace pro zemědělce, vlastníky lesa, odborné lesní hospodáře, akreditované poradce, pedagogy, pracovníky státní správy, potravináře, ale i pro veřejnost. Nabízí přehled specializovaných oborových portálů, rezortních organizací, demonstračních objektů, legislativy. Dále zde najdete zajímavosti z tuzemska i ze světa, vzdělávací a informační akce, metodiky, specializované mapy, přednášky, webináře a videa napříč rezortními obory.
 

Kalendář

Ústav zemědělské ekonomiky a informací si Vás dovoluje pozvat na webinář pořádaný pod záštitou Ministerstva zemědělství – Sekcí lesního hospodářství.

Jeho cílem je…

Akci pořádá Státní pozemkový úřad ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Celostátní sítí pro venkov a Českomoravskou komorou pozemkových úprav.
Začátek konference 5.…

Ústav zemědělské ekonomiky a informací si Vás dovoluje pozvat na webinář k podpoře lesního hospodářství z národních zdrojů a ze zdrojů EU, který se uskuteční 5. října 2023 od 9…