Agronavigátor

Všezahrnující informační portál pro zemědělství a lesnictví nové generace. Přináší informace pro zemědělce, vlastníky lesa, odborné lesní hospodáře, akreditované poradce, pedagogy, pracovníky státní správy, potravináře, ale i pro veřejnost. Nabízí přehled specializovaných oborových portálů, dotací, rezortních organizací, zajímavostí z tuzemska i ze světa, vzdělávacích a informačních akcí, přednášek a webinářů napříč rezortními obory.


 

„Podporujeme a rozvíjíme znalostní a inovační systém v zemědělství“

 

Kalendář

dovolujeme si Vás pozvat na webinář pořádaný ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství – Sekcí lesního hospodářství.

Je vhodný pro vlastníky lesa, odborné lesní…

Aktuální informace  o změnách v legislativě týkající se hospodářské úpravy lesů a jejich dopad na lesnickou praxi..

 

Ústav zemědělské ekonomiky a informací si…

Cílem kurzu je předat teoretické i praktické zkušenosti ze zahradnického oboru. V teoretické části se účastníci dozví vše o principech zahradnictví, včetně seznámení jedovatých…

Aktuality

Organic Innovation Days

Inovační dny 2022 jsou výroční akcí zaměřenou na výzkum a inovace v oblasti ekologického zemědělství na úrovni EU, které proběhnou 11. a 12. října 2022 v Belgii.

Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství Vás zve na výroční a jedinou akci EU zaměřenou na výzkum a inovace v oblasti ekologického zemědělství, kterou každoročně pořádá…

Biofach

Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství Vás zve na norimberský Biofach, který se letos koná v letním vydání od 26. do 29. července.

Pro vystavovatele i návštěvníky je veletrh BIOFACH a VIVANESS tradičně velkou příležitostí, jak během čtyř veletržních dní obhlédnout novinky a navázat kontakty v překotně se rozvíjejícím sektoru…

certifikace Advigreen

Společnost Agroteam CZ poskytující svým klientům poradenské služby jak v dílčím rozsahu, dle jejich potřeb, tak i kompletní poradenský servis dlouhodobého charakteru prošla procesem certifikace a nyní jako první v České republice může pro své služby užívat chráněnou značku ADVIGREEN . Díky značce ADVIGREEN poskytovatelé poradenské služby…

akis

Omezování dopadů změny klimatu patří mezi nejdůležitější výzvy, kterým čelí české zemědělství a lesnictví. Klíčem k úspěchu adaptačních strategií je efektivní přenos znalostí a spolupráce mezi výzkumem a praxí. Shodli se na tom členové Pracovní skupiny pro přenos znalostí v adaptaci na změnu klimatu, která zasedala ve středu 11. května v Domě zemědělské…

advigreen

Certifikační schéma ADVIGREEN je určené pro certifikaci poradenské služby v oblasti zemědělství a je vymezeno Normativním interním aktem Ústavu zemědělské ekonomiky a informací č. 20/2020. Definice a požadavky na poskytování poradenské služby jsou uvedeny v dokumentu „Požadavky na systém řízení poradenských subjektů poskytujících poradenské služby v…

Akreditace lesnictví 2022

Ministerstvo zemědělství a Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) vyhlašují na základě „Směrnice Ministerstva zemědělství č.j. 214610/2012-MZE-17013 ze dne 12. 2. 2013 o akreditaci poradců a jejich vedení v Registru poradců akreditovaných Ministerstvem zemědělství“ akreditační řízení pro poradce v oblasti lesnictví.

Podrobné informace…