Záznam webináře „Nitrátová směrnice“, který se konal 19. 10. 2021

Záznam NS

Záznam webináře a prezentaci k tématu nitrátové směrnice v ČR můžete shlédnout zde:

Videozáznam webináře

Prezentace - Ing. Lada Kozlovská - Skladování a používání hnojiv, technologických vod, upravených kalů a sedimentů.

Prezentace - Ing. Jan Klír, CSc. - Nitrátová směrnice, bilancování živin.

Webinář byl pořádán v rámci projektu „Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EHS (nitrátová směrnice) v České republice“. 

Odkaz na web Ministerstva zemědělství - Nitrátová směrnice