Záznam webináře „Nitrátová směrnice“, který se konal 27. 4. 2021

Záznam NS

Záznam webináře a prezentaci k tématu nitrátové směrnice v ČR můžete shlédnout zde:

Prezentace - Ing. Jan Klír, CSc.

Videozáznam webináře

Webinář byl pořádán v rámci projektu „Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EHS (nitrátová směrnice) v České republice“.