Asociace vzdělávacích zařízení

Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru je nevládní organizace, která je dobrovolnou, nepolitickou, nevýdělečnou společností, vzdělávacích a školských zařízení. Sdružuje právnické a fyzické osoby zabývající se vzděláváním a výchovou mládeže i dospělých.

The Association of Educational Facilities for Rural Development is the Occidental facility of ol establishments

                   
                   
                   
                   
                   

Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru je nevládní organizace, která je dobrovolnou, nepolitickou, nevýdělečnou společností, vzdělávacích a školských zařízení. Sdružuje právnick

Česká akademie zemědělských

Začátek: 14/12/2018

Konec: 31/12/2018

Česká akademie zemědělských Česká akademie zemědělských Česká akademie zemědělských