Agroporadenství

Aktuální informace o poradenském systému. Hledáte nejnovější checklisty?  klikněte na +

HODNOCENÍ JAKOSTI HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU SE ZAMĚŘENÍM NA DODRŽOVÁNÍ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ EU,SPRÁVNÉ ZEMĚDĚLSKÉ PRAXE A LEGISLATIVY ČR

Aktuální informace o poradenském systému. Hledáte nejnovější checklisty?  klikněte na +

HODNOCE

Rizikové prvky v aluviálních půdách

Začátek: 14/11/2019

Konec: 14/11/2019

Rizikové prvky v aluviálních půdách na historických územích těžby rud ve východním Bavorsku a v České republice

Program semináře

 

Registrace účastníků: 8:30–9:00

 

Zahájení semináře: 9:00

1) Představení řešení projektu - úvod a metodika řešení (E. Kunzová)

2) Rizikové prvky v půdním prostředí v povodí řek Mže, Otavy a Odravy (L. Menšík)

3) Možnosti stanovení rizikových prvků v aluviálních půdách řek Mže a Otavy prostřednictvím mobilního XRF přístroje (L. Hlisnikovský)

4) Distribuce rizikových prvků v nivních oblastech řek Retterbach a Wondreb               (B. Schilling)

5) Porovnání výsledků měření půd spektrometrem XRF s výsledky z laboratoře v oblastech řek Retterbach a Wondreb (E. Hangen)

 

Oběd: 12:00–13:00

 

6) Limity obsahu rizikových prvků a látek v různých složkách životního prostředí   zakotvené v legislativě České Republiky (M. Budňáková)

7) Zemědělské hospodaření a jeho dopady na kvalitu půdy (M. Sáňka)

8) Půda jako součást ekosystému v environmentálně zatížené oblasti severních Čech (R. Vácha)

9) Vliv aplikace statkových hnojiv na obsah rizikových látek v biomase (P. Barlog)

10) Hodnocení rizik znečištění zemědělských půd v záplavových oblastech České republiky (J. Skála)

11) Česko-bavorská přeshraniční spolupráce - projekt č. 220: Dopad zemědělské činnosti na kvalitu půdy a znečištění životního prostředí kontaminanty v česko – bavorském pohraničí. (P. Čermák)

12) Možnosti stanovení rizikových prvků v půdě pomocí blízké infračervené spektroskopie /NIRS/ (P. Nerušil)