Rostlinolékařství v pojetí současnosti

Začátek: 04/11/2019

Konec: 04/11/2019

Cílem vzdělávací akce je informovat poradce o aktuálních problémech v oblasti rostlinolékařství jako je vliv sucha, rezistence vůči přípravkům na ochranu rostlin, omezování jejich spotřeby, aktuální stav výskytu hraboše polního, příprava novely zákona o rostlinolékařské péči atd.