Agroporadenství

Aktuální informace o poradenském systému. Hledáte nejnovější checklisty?  klikněte na +

HODNOCENÍ JAKOSTI HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU SE ZAMĚŘENÍM NA DODRŽOVÁNÍ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ EU,SPRÁVNÉ ZEMĚDĚLSKÉ PRAXE A LEGISLATIVY ČR

Aktuální informace o poradenském systému. Hledáte nejnovější checklisty?  klikněte na +

HODNOCE

Vzdělávací akce v rámci projektu „NITRÁTOVÁ SMĚRNICE jako jeden z požadavků cross compliance“

Začátek: 30/10/2019

Konec: 30/10/2019

Cíl semináře:

Poskytnout aktuální informace k nitrátové směrnici a seznámení s novinkami pro rok 2020.

OAK Jindřichův Hradec, zasedací místnosti budovy Ministerstva zemědělství, Pravdova 837/II, Jindřichův Hradec -  1. patro