Agroporadenství

Aktuální informace o poradenském systému. Hledáte nejnovější checklisty?  klikněte na +

HODNOCENÍ JAKOSTI HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU SE ZAMĚŘENÍM NA DODRŽOVÁNÍ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ EU,SPRÁVNÉ ZEMĚDĚLSKÉ PRAXE A LEGISLATIVY ČR

Aktuální informace o poradenském systému. Hledáte nejnovější

Vzdělávací akce v rámci projektu „NITRÁTOVÁ SMĚRNICE jako jeden z požadavků cross compliance“

Začátek: 25/11/2019

Konec: 25/11/2019

Cíl semináře:

Poskytnout aktuální informace k nitrátové směrnici a seznámení s novinkami pro rok 2020.

Svitavy, v budově MZE Svitavy, Olomoucká 1097/26, 568 02