Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR.

Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR.

KALENDÁŘ AKCÍ

Kontakt

Administrátor

Ing. Gabriela Jeníčková

kis.stredocesky@atlas.cz

721 315 260


ZA PODPORY