Certifikace poradenských subjektů

Požadavky na systém řízení poradenských subjektů poskytujících poradenské služby v oblasti zemědělství


Dokument „Požadavky na systém řízení poradenských subjektů poskytujících poradenské služby v oblasti zemědělství“, schválený PV č. 15/2020 (21.04.2020), stanovuje požadavky Ministerstva zemědělství na systém řízení poradenského subjektu poskytujícího poradenské služby v oblasti zemědělství, vodního hospodářství, potravinářství, lesního hospodářství, myslivosti nebo rybářství a žádajícího o certifikaci v souladu s tímto dokumentem.
Pravidla pro certifikační proces jsou stanovena normou ČSN EN ISO/IEC 17065 „Posuzování shody - Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby“ a dále jsou vymezena certifikačním schématem akreditovaného subjektu oprávněného provádět certifikaci poradenského subjektu.