Podcasty a videa

Pásové střídání plodin

 

Video obsahuje názornou ukázku technologie Pásového střídání plodin, dle metodiky profesora Dumbrovského, včetně stručného postupu, jak tuto technologii navrhnout na dalších pozemcích. Zároveň přibližuje, v čem je tato technologie přínosná pro zemědělský podnik, krajinu i společnost.

Video připravil Ústav zemědělské ekonomiky a informací s cílem analyzovat možnosti zavádění adaptačních protierozních opatření na změnu klimatu a s tím navazující potřebu transferu znalosti do zemědělské praxe. Film byl natočen ve spolupráci se zemědělským podnikem ROSTĚNICE, a.s., které je známo svou úspěšnou aplikací této technologie i na velmi svažitých pozemcích v okolí Bošovic a Lovčiček. Aktuálně je technologie Pásového střídání plodin aplikována na 1000 ha orné půdy, což představuje 10 % celkové výměry orné půdy tohoto podniku. Ve videu jsou využity zkušenosti a znalosti odborníků z praxe i vědecké sféry.

V případě dotazů kontaktujte MrnustikKonecna.Marta@uzei.cz.

 


Instruktážní videa s praktickými ukázkami realizací opatření k zadržení vody v krajině, která vznikla v rámci projektu adaptace na změnu klimatu:

 

Miskovice/Průhonice

 

Popis opatření: Zavedení silvopastevních systémů a uplatnění agrolesnictví na pěstebních plochách.

 


Šardice

 

Popis opatření: Jedním z cílů zemědělského hospodaření v současnosti je spolupodílení se na adaptaci zemědělské krajiny (agroekosystému) na klimatickou změnu, obnova vodního režimu krajiny a zamezení poklesu biodiverzity, jako klíčového indikátoru zdravotního stavu zemědělsky obhospodařované krajiny. Jedním z opatření je na vhodných místech dílů půdních bloků obnovovat mokřady a tůně s cílem zadržení a akumulace vody, podpory volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin a především zvýšení prostupnosti a atraktivity zemědělské krajiny. Velmi žádané jsou také výsadby linií, skupin ovocných stromů, ale také výsadby solitérních stromů, především ovocných druhů původních krajových odrůd.

 


Klokočná

 

Popis opatření: Video přináší ukázku nepasečného, výběrného způsobu hospodaření jako alternativy pro úspěšnější obhospodařování našich lesů.

Pro péči o krajinu je tento způsob výhodný tím, že využívá a usměrňuje přírodní procesy k dosažení cíle hospodaření s minimálním podílem umělých úmyslných zásahů. Holosečná těžba je nahrazena výběrnými těžebními zásahy, stejně jako je umělé zalesňování substituováno přirozenou obnovou pestré druhové skladby dřevin. Namísto umělých výchovných zásahů (prořezávek, probírek) tak dochází k přirozenému výběru jedinců a jejich výškové diferenciaci. Výsledků ve videoukázce bylo dosaženo v relaci s jejich ekonomickou prosperitou, zdravotním stavem a zvýšenou stabilitou porostů.

 


Žatec

 

Popis opatření: Ukázka retenční nádrže, která vznikla jako rezervoár na vodu pro kapkovou závlahu.

Dostatek vody pro zavlažování je na žateckých chmelnicích naprosto zásadní. Jelikož zde nebyla možnost odebírat vodu z přírodního zdroje, vznikla nutnost vybudovat adekvátní umělý rezervoár. Nejčastější variantou pro zadržení vody pro rosiče, postřikovače a malé zavlažované plochy jsou plastové nádrže až do objemu 25.000 litrů vody. Dalším krokem je vybudování filtrační stanice, která zabezpečuje ochranu kapkové závlahy před zanesením mechanickými nečistotami. Následným postupem je možné zajistit distribuci živin pomocí kapkové závlahy – fertigace s hnojivy od firmy ICL. Jedná se o způsob výživy, při kterém se pro zvýšení produktivity mísí vodorozpustná hnojiva se závlahovou vodou. Optimálně zvolený způsob technologie šetří hlavně čas, energii a hnojiva tím, že se živiny dostanou přímo ke kořenovému systému rostlin. Nedochází tak k hnojení meziřadí a optimální dávka je nastavena dle konkrétních podmínek a růstové fáze daných plodin.

Více informací naleznete na: www.AquaHop.cz

Další videa

Klima a my

 

Videospot o projevech klimatických změn a dopadech na naši krajinu. Najdete v něm také praktické tipy a triky, jak můžete i vy pomoci správnému koloběhu vody a změnit tím krajinu kolem vás k lepšímu.

 


Lesy a lesnictví

K tématu lesů a lesnictví naleznete mnoho informací například na stránkách lesní pedagogiky.

Pro představu o práci lesních pedagogů můžete zhlédnout následující videa:

https://www.lesnipedagogika.cz/cz/lesni-pedagogika/filmy-o-lesni-pedagogice

 


Podpora inovací v zemědělství

 

 


Nitrátová směrnice

Podcasty

Bioklimatolog Trnka: Lidé už vidí, že dopady změny klimatu jsou citelné. Problém dál předáváme dětem


Obrázek
Sedláci v éteru - logo

Podcast pro přiblížení reality a každodenního života sedláků veřejnosti - Sedláci v éteru. Podcast byl založen na rozhovorech se členy ASZ ČR a odborníky v oblasti zemědělství, životního prostředí potravinářství nebo gastronomie, jelikož oni mohou nejlépe zprostředkovat současnost sedlačení u nás. 


Obrázek
Hraničář - logo

Zajímavá témata týkající se zemědělství a přírody u nás si můžete poslechnout na Spotify, v podcastu Hraničář.

 


Obrázek
Vinohradská 12

Zpravodajský podcast Českého rozhlasu Vinohradská 12, pod vedením Lenky Kabrhelové.

Ty nejzajímavější z oblasti zemědělství sem budeme postupně přidávat.

 

Rekordní sucho v ČR. Je nutné změnit zemědělské dotace, krajina nemá být jen továrna na potraviny, říká novinář

Kůrovcová kalamita v Česku? Ústup od smrků měl přijít dřív, zaspal stát i lesníci, říká ekolog lesa