Filtr agroinspirace

Velikost podniku
Typ činnosti
Oblast zájmu
Region

Precizní zemědělství

Ozkoušení poznatků ze zahraničí prostřednictvím projektu Evropského inovačního partnerství na českém zemědělském podniku je cesta, jak rychle uplatnit nové poznatky v našich podmínkách. Více přináší publikace „Implementace principů precizního zemědělství do rostlinné výroby“.

Principy precizního zemědělství a jejich zavádění  do…

Robotické roje

Malí autonomní roboti sjednoceni v roji zvládnou práci velkých strojů, aniž by utužovali půdu či spalovali velké množství paliva. Snadno se převážejí v přívěsném vozíku. Mohou být do budoucna využiti při obdělávání půdy, péči o plodiny, při sklizni i v chovu dobytka.

Měnící se podmínky pro hospodaření, zvyšující se nároky na…

Čekanka

V Rakousku testují možnosti zimní ekologické produkce zeleniny pro uspokojení poptávky ze strany spotřebitelů po tuzemských čerstvých produktech i v zimních měsících.  Nejslibnější zeleninou pěstovanou tímto způsobem se ukázaly červené ředkvičky a čekanka.

Středoevropské klima příliš neumožňuje úspěšnou zimní domácí ekologickou…

Bezpilotní letadlo

Bezpilotní letecké prostředky účinně pomáhají při odhadu rozsahu poškození zemědělských kultur zvěří a pro stanovení náhrad za vzniklé škody. Výstupy mohou sloužit vlastníkům nebo nájemcům pozemků pro doložení škod.

Provozovatelé bezpilotních letadel v zemědělství a zároveň zájemci o získání informací o aktuálním stavu poškození…

Zorané pole

Evropská síť pěstitelů, poradců, pedagogů a výzkumných pracovníků sdílí praktické znalosti týkající se čtyř osvědčených postupů pro omezení půdních chorob. K dispozici i otevřené databáze s informacemi o rozsahu patogenů ovlivňujících hostitelské rostliny.

Praktické znalosti týkající se nově vyvinutých osvědčených postupů pro…

Koně

Nevyužitý koňský trus může sloužit jako biopalivo v podobě palivových peletek, jedná se o dobrý příklad cirkulární ekonomiky. Vědci pracují na dalších možnostech potenciálními zdroje energie jako je například biomasa z výroby vína či z jablek.

Zpracování zeleného odpadu může být nákladné a obtížné. Ve Francii každoročně končí až…

stromy na poli

Český spolek pro agrolesnictví představuje na svých stránkách studie přibližující hospodaření na farmách věnujících se agrolesnictví v ČR. Tradiční a dnes znovuobjevený specifický systém využívání půdy má potenciál pro řešení řady problémů. 

Účinnou adaptační strategií v době měnícího se klimatu může být agrolesnictví, které má…

Včelíny

Digitální monitoring vzdáleného včelstva prostřednictvím senzorů zajišťuje přehled o jejich stavu a kondici. Senzory nainstalované na úlech odesílají data přímo z úlu do regionální sítě včelařů, ti pak mají prostor se včas rozhodnout.

Pro zlepšení produkce medu kočovní včelaři přemisťují své úly dle lokalit, kde právě probíhá…

Logo - Smart Agri Hubs

Digitální inovační centra  založená v rámci projektu SmartAgriHubs nabízí zemědělcům pomoc v oblasti rozvoje digitalizace a technologické kompetence. K dispozici je po bezplatné registraci Portál inovací s novinkami z oblasti digitálních inovací.  

V České republice vznikla síť pěti digitálních inovačních center, tzv. Digital…

Odborníci na poli

Spolupráce zemědělců, poradců, odborníků, dodavatelů i zástupců státní správy pomáhá k pochopení potřeb a možností jednotlivých aktérů zavádění nových technologií a postupů do praxe. Vznik operační skupiny napomáhá řešení problému.

Vznik jedné z operačních skupin iniciovala úzká spolupráce vyvolaná v minulosti zpřísněním…