Sdílejte s námi

Sdílejte s námi Vaše inovativní projekty a nápady, aby se i jiní mohli učit z Vaší zkušenosti. Můžete tím získat zpětnou vazbu nebo jiný podnět, který vylepší Vaši původní myšlenku. Je to prostor pro zemědělce, lesníky, poradce, vědce a výzkumníky a další skupiny sloužící k výměně Vašich úspěšných příkladů z praxe a zkušeností. Projekt, o který se s námi chcete podělit, by měl v sobě nést nějakou inovaci a měl by být orientován na praxi, tj. měl by přinášet benefity pro zemědělskou a lesnickou praxi.

Souhlas s GDPR