Aktuality

brambory hlízy

Certifikovaná metodika se zabývá zásadami efektivní integrované ochrany proti alternariovým skvrnitostem u brambor, které v posledním desetiletí způsobují hospodářské ztráty především na výnosech hlíz.

Metodika integrované ochrany proti terčovité skvrnitosti a hnědé skvrnitosti bramboru poskytuje shrnutí dosavadních poznatků o…

borůvky

Největší světový veletrh biopotravin Biofach se uskuteční opět v tradičním únorovém termínu v německém Norimberku. Zájemci z ČR na něj mohou vyrazit v rámci jednodenního zájezdu pořádaného organizací Pro-bio Liga.

V Norimberku můžete od 14. do 17. února 2023 navštívit hned dva veletrhy na jednom místě – s veletrhem biopotravin…

topol černý list

Certifikovaná metodika představuje  postupy DNA analýz s využitím polymorfních mikrosatelitových markerů pro sledování úrovně genetické diverzity a zjišťování klonové identity u topolu černého.

Topol černý je vhodný alternativní druh dřevin při znovuzalesňování poloh s nižší nadmořskou výškou 1. – 2. LVS. Za tímto účelem se…

přesýpací hodiny, voda

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo předpokládaný harmonogram příjmu žádostí pro rok 2023 pro Strategický plán SZP 2023-2027. 

Harmonogram se dělí na přímé platby a na ně navázané environmentální intervence pilíře 2 SZP, projektové intervence rozvoje venkova a odvětvové intervence. Na webových stránkách Ministerstva zemědělství a…

stromy, louka, mráz

Komplexní posouzení heterogenity pozemků a návrh lokálně cíleného hospodaření na půdě s minimalizací rizik vodní eroze je téma nové certifikované metodiky. 

Metodika poskytuje odborné veřejnosti a zemědělské praxi získané výsledky ze sledování půdních vlastností erozně-akumulačních ploch černozemí v oblasti Jihomoravského kraje a…

selata, prasnice

Certifikovaná metodika zhodnocuje příbuznost genotypovaných plemenných prasat v programu CZePig s využitím informací o SNP genotypech a navrhuje dva panely SNP lokusů, které je možné využít pro rutinní analýzy příbuznosti prasat.

Navržené SNP panely je možné využít k ověřování původu prasat, u plemen bílé ušlechtilé, landrase a…

Agronavigátor

Všezahrnující informační portál pro zemědělství a lesnictví nové generace. Přináší informace pro zemědělce, vlastníky lesa, odborné lesní hospodáře, akreditované poradce, pedagogy, pracovníky státní správy, potravináře, ale i pro veřejnost. Nabízí přehled specializovaných oborových portálů, rezortních organizací, demonstračních objektů, legislativy. Dále zde najdete zajímavosti z tuzemska i ze světa, vzdělávací a informační akce, metodiky, specializované mapy, přednášky, webináře a videa napříč rezortními obory.
 

Kalendář

Největší světový veletrh biopotravin Biofach se uskuteční opět v tradičním únorovém termínu v německém Norimberku. Zájemci z ČR na něj mohou vyrazit v rámci jednodenního…

Zveme vás na již třetí ročník oslavy živého zemědělství, která se bude konat ve dnech 3. a 4. března 2023 v prostorách Národního zemědělského muzea v Praze.