aktuality

Kompostování

Ústav zemědělské ekonomiky a informací si Vás dovoluje pozvat na seminář pořádaný ve spolupráci s agenturou ZERA, z. s., který se uskuteční 15. listopadu 2023 od 9.00 hodin v prostorách agentury ZERA z.s., Podhradí 1022, Náměšť nad Oslavou

Cílem semináře je seznámit účastníky s legislativou, schématem kvality…

traktor

V pátek 13. října proběhl na farmě v Petrovicích u Sedlčan den otevřených dveří pro odbornou zemědělskou veřejnost na téma Technologie precizního zemědělství mezi nebem a zemí, který pořádal zemědělský podnik ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.  ve spolupráci se společností STROM…

lidé

Další z dnů otevřených dveří tzv. DOD, jež jsou pořádány během roku dvaceti farmami se statutem Demonstrační farma MZe, proběhl ve středu 12. října v prostorách a na polích farmy DVP Agro a.s. v Bratčicích nedaleko Brna.

Zájemci ze zemědělských podniků, ale i…

stromy

Vláda schválila novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Půda bude chráněna před plošnými zábory pro obchod a skladování.

Důležitým aspektem této novely je ošetření ochrany mimoprodukčních funkcí půdy, především schopnosti zadržovat vodu. Součástí zemědělské půdy se nově stanou skupiny dřevin, stromořadí a mokřady, aby…

lidé prezentace lektor

Zástupci státní správy, krajských samospráv, zástupci veřejných stravovacích zařízení, neziskových organizací a zemědělští podnikatelé sdíleli znalosti a diskutovali možnosti uplatnění potravin lokálních – sezónních – bio ve veřejném stravování.

Představen byl vývoj legislativy v oblasti odpovědného zadávání veřejných zakázek (MMR…

AMS pro zemědělce

Systém AMS představuje moderní způsob monitoringu zemědělských ploch pomocí družic. Webinář má za cíl seznámit zemědělskou veřejnost s aktuálním stavem, znovu osvětlit problematiku barev na semaforu či přiblížit způsoby, jak lze na výsledky reagovat. Chybět nebudou ani praktické ukázky a celá řada užitečných informací. Hovořit se bude rovněž o systému/…

Agronavigátor

Všezahrnující informační portál pro zemědělství a lesnictví nové generace. Přináší informace pro zemědělce, vlastníky lesa, odborné lesní hospodáře, akreditované poradce, pedagogy, pracovníky státní správy, potravináře, ale i pro veřejnost. Nabízí přehled specializovaných oborových portálů, rezortních organizací, demonstračních objektů, legislativy. Dále zde najdete zajímavosti z tuzemska i ze světa, vzdělávací a informační akce, metodiky, specializované mapy, přednášky, webináře a videa napříč rezortními obory.
 

Kalendář

Cílem webináře je transfer znalostí v oblasti zavádění nových technologií v zemědělství a způsobů hospodaření do praxe.

 

Organizační pokyny:

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha – Ruzyně

Odborný seminář bude zaměřen na uplatnění půdoochranných
technologií při pěstování polních plodin s cílem…

Ústav zemědělské ekonomiky a informací si Vás dovoluje pozvat na webinář pořádaný ve spolupráci s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským. 

Cílem webináře je…

Ústav zemědělské ekonomiky a informací si Vás dovoluje pozvat na webinář, pořádaný pod záštitou Ministerstva zemědělství – Sekcí lesního hospodářství

Cílem webináře je…