Agronavigátor

Všezahrnující informační portál pro zemědělství a lesnictví nové generace. Přináší informace pro zemědělce, vlastníky lesa, odborné lesní hospodáře, akreditované poradce, pedagogy, pracovníky státní správy, potravináře, ale i pro veřejnost. Nabízí přehled specializovaných oborových portálů, dotací, rezortních organizací, zajímavostí z tuzemska i ze světa, vzdělávacích a informačních akcí, přednášek a webinářů napříč rezortními obory.

Kalendář

Cílem webináře je seznámit odborné školitele a učitele odborných předmětů na středních odborných školách se zemědělským zaměřením s aktuální problematikou v ochraně rostlin.…

Cílem webináře je seznámit učitele odborných předmětů na středních odborných školách se zemědělským zaměřením s moderními způsoby výuky, jak ji zatraktivnit a zmodernizovat za…

Aktuality

Pásové obdělávání pole

V sekci "PRO VEŘEJNOST" naleznete spoustu zajímavých videí nejen z dílny ÚZEI. Tím nejnovějším je video, které vám přiblíží problematiku pásového střídání plodin, obdělávání půdy po vrstevnicích a protierozní opatření.

Záznam webináře

Záznam webináře na téma "Pásové střídání plodin a vrstevnicové obdělávání" můžete shlédnout zde:

Videozáznam webináře

Informační video o pásovém střídání plodin (9 min.)

Prezentace…

Záznam NS

Záznam webináře a prezentaci k tématu nitrátové směrnice v ČR můžete shlédnout zde:

Videozáznam webináře

kuře na vajíčkách

Inspirativní příběh úspěšné chovatelky slepic, která zaplněním mezery na trhu zbudovala rodinný podnik se slepicemi ve volném výběhu. Pro úspěch je zásadní, zaměřit se nejen na požadavky spotřebitelů, ale zároveň věnovat pozornost kvalitě.

Skutečné příběhy bývají velkou inspirací, tak jako je to v případě irské farmářky Margaret…

Kráva

Přehled současných technologických možností, jako pomůcka pro výběr vhodné technologie v oblasti živočišné výroby zabývající se produkcí mléka, usnadňuje orientaci pro zvolení nejvhodnější technologie na základě vybraných kritérií.

Současné digitální možnosti nabízejí nepřeberné množství aplikací v zemědělství, které mohou…

Mokřad

Katalog přírodě blízkých opatření pro zadržení vody v krajině vytvořený Výzkumným ústavem vodohospodářským slouží jako metodická pomůcka se vzorovými příklady pro realizaci opatření při extrémních hydrologických situacích jako jsou sucho či povodně.

Změna klimatu patří mezi největší výzvy, kterým v současnosti Česká republika…