aktuality

louka, tele

Zemědělci budou moci získat podporu na pěstování dřevin, pokud na stejném pozemku budou zároveň růst zemědělské plodiny nebo se tam budou pást hospodářská zvířata. Do roku 2027 je na dotaci připraveno více než 127 milionů korun.

Nové opatření Agrolesnictví, které pro zemědělce připravilo MZe, začne fungovat už v letošním roce.…

list klíště

Klíšťapka je moderní aplikace, která informuje o výskytu klíšťat a nebezpečí možné nákazy boreliózou, predikuje početnost klíšťat na základě klasifikace lesních porostů, stanovišť a klimatických dat.

Aplikace obsahuje interaktivní mapu výskytu klíšťat a nebezpečí nákazy boreliózou v České republice. Prostřednictvím aplikace je…

kravín, krávy

Na farmě Malonty v Jihočeském kraji proběhlo 11. května 2023 setkání propojující zástupce výzkumu a praxe. Podpora většího propojení praxe a výzkumu je součástí aktivit při budování národního AKIS - Zemědělského znalostního a inovačního systému.

Ekologické zemědělství je vzhledem k přísným zásadám hospodaření náročnější na…

smrk

Lesníci druhým rokem zaznamenali pozvolný ústup kůrovcové kalamity. V roce 2022 byl vykázán meziroční pokles objemu celkového (abiotického i biotického) poškození přibližně o jednu čtvrtinu.

Počasí v loňském roce bylo z hlediska ochrany lesa ve srovnání s předchozími lety příznivější. Vlastníci lesa nahlásili za rok 2022 celkový…

jaro, pták

Metodická příručka k podmínkám poskytování přímých plateb v České republice v roce 2023 obsahuje přehledně zpracované informace o podporách v rámci přímých plateb, které budou od roku 2023 poskytovány, kromě intervence Režimy pro klima a životní prostředí. 

Jedná se o tyto typy podpor: základní podpora příjmu pro udržitelnost (…

innovation

Česká technologická platforma pro zemědělství natočila krátká videa, která seznamují s inovacemi v zemědělství. 

Témata videí jsou následující a shlédnout je můžete po kliknutí na název videa:

Agronavigátor

Všezahrnující informační portál pro zemědělství a lesnictví nové generace. Přináší informace pro zemědělce, vlastníky lesa, odborné lesní hospodáře, akreditované poradce, pedagogy, pracovníky státní správy, potravináře, ale i pro veřejnost. Nabízí přehled specializovaných oborových portálů, rezortních organizací, demonstračních objektů, legislativy. Dále zde najdete zajímavosti z tuzemska i ze světa, vzdělávací a informační akce, metodiky, specializované mapy, přednášky, webináře a videa napříč rezortními obory.
 

Kalendář

KAPACITA NAPLNĚNA

Velmi Vám děkujeme za zájem o seminář. Kapacita se již naplnila. Pokud chcete být zařazeni na seznam náhradníků, prosím,…