Agronavigátor

Všezahrnující informační portál pro zemědělství a lesnictví nové generace. Přináší informace pro zemědělce, vlastníky lesa, odborné lesní hospodáře, akreditované poradce, pedagogy, pracovníky státní správy, potravináře, ale i pro veřejnost. Nabízí přehled specializovaných oborových portálů, dotací, rezortních organizací, zajímavostí z tuzemska i ze světa, vzdělávacích a informačních akcí, přednášek a webinářů napříč rezortními obory.

Kalendář

Přihlašovací formulář k závěrečnému testu Kombinovaného kurzu informační gramotnosti 2021.

Prosím, vyberte si úroveň, kterou chcete absolvovat a datum. Do poznámky…

Přihlašovací formulář k závěrečnému testu Kombinovaného kurzu informační gramotnosti 2021.

Prosím, vyberte si úroveň, kterou chcete absolvovat a datum. Do poznámky…

Přihlašovací formulář k závěrečnému testu Kombinovaného kurzu informační gramotnosti 2021.

Prosím, vyberte si úroveň, kterou chcete absolvovat a datum. Do poznámky…

Přihlašovací formulář k závěrečnému testu Kombinovaného kurzu informační gramotnosti 2021.

Prosím, vyberte si úroveň, kterou chcete absolvovat a datum. Do poznámky…

Aktuality

kuře na vajíčkách

Inspirativní příběh úspěšné chovatelky slepic, která zaplněním mezery na trhu zbudovala rodinný podnik se slepicemi ve volném výběhu. Pro úspěch je zásadní, zaměřit se nejen na požadavky spotřebitelů, ale zároveň věnovat pozornost kvalitě.

Skutečné příběhy bývají velkou inspirací, tak jako je to v případě irské farmářky Margaret…

Kráva

Přehled současných technologických možností, jako pomůcka pro výběr vhodné technologie v oblasti živočišné výroby zabývající se produkcí mléka, usnadňuje orientaci pro zvolení nejvhodnější technologie na základě vybraných kritérií.

Současné digitální možnosti nabízejí nepřeberné množství aplikací v zemědělství, které mohou…

Mokřad

Katalog přírodě blízkých opatření pro zadržení vody v krajině vytvořený Výzkumným ústavem vodohospodářským slouží jako metodická pomůcka se vzorovými příklady pro realizaci opatření při extrémních hydrologických situacích jako jsou sucho či povodně.

Změna klimatu patří mezi největší výzvy, kterým v současnosti Česká republika…

Vosička

Nektarodárné pásy napomáhají udržovat stabilitu agroekosystémů podporou biologické rozmanitosti i protierozní funkcí. Vedlejším efektem je současné zvýšení přítomnosti opylovačů a dalšího prospěšného hmyzu, který zároveň může hubit mšice.

Biodiverzita a její význam pro krajinu i člověka je známé a nezřídka skloňované téma. Je to…

jehličnatý les

Asistovaná migrace patří mezi efektivní opatření pro posílení odolnosti porostu. Umělá výsadba alternativních druhů dřevin je nadějným adaptačním opatřením na klimatické změny. Mobilní mapová aplikace umí informovat o zranitelnosti porostů.

Z důvodu klimatické změny je řada lesních porostů ohrožena vysokou dynamikou probíhajících…

Kůrovec

Lesní hospodáři mohou k boji s kůrovcem použít novou aplikaci, která pomocí snímků z bezpilotních letounů včas rozpozná napadené stromy. Aplikace šetří čas, který by musel být věnován prohlídce jednotlivých stromů.

Kůrovcová kalamita je společně se suchem největších hrozbou pro české lesy. Nejefektivnějším způsobem, jak její…