Agronavigator

leaf1 leaf2 leaf3 leaf4 leaf5 leaf6 leaf7
leaf8
leaf1 leaf2 leaf3 leaf4
leaf5 leaf6 leaf7
leaf1 leaf2 leaf3 leaf4 leaf5 leaf6 leaf7
leaf8

Všezahrnující zemědělsko-potravinářský informační portál. Přináší informace pro odbornou i laickou veřejnost. Nabízí odkazy na specializované oborové portály, jako Bezpečnost potravin, Ekologické zemědělství, Agroporadenství a další.

KALENDÁŘ AKCÍ

ukázat další

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

20 01

KIS Plzeň

Vzdělávací publikace

Vzdělávací publikace AK ČR  AK ČR zorganizovala pro zemědělce v posledních třech letech prostřednictvím své koordinační role v dotační politice Ministerstva zemědělství více jak stovku regionálních seminářů, poradenských konzultací. Navíc,...

16 01

KIS Plzeň

Termíny příjmu žádostí jednotlivých dotačních programů a příručky pro žadatele

Přijímání žádostí zemědělských národních dotací prostřednictvím Portálu farmáře V Praze dne 6. ledna 2020 bylo spuštěno přijímání žádostí zemědělských národních dotací prostřednictvím Portálu farmáře Fondu.  Na webových stránkách SZIF https://www.szif.cz/cs/nd-terminy,...

16 01

KIS Plzeň

Dotace na včelařská opatření v roce 2020

DOTACE  NA  VČELAŘSKÁ  OPATŘENÍ  V  ROCE  2020 Podle §13 nařízení vlády č. 148/2019 Sb., v platném znění, zveřejňuje SZIF finanční částku určenou v roce 2020 na dotace na včelařská opatření.Podle...

16 01

KIS Plzeň

Program PGRLF – Investiční úvěry Zemědělec

Společnost PGRLF vyhlašuje termín 10. kola příjmu žádostí v rámci programu Investiční úvěry Zemědělec. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. vyhlašuje již 10. kolo příjmu žádostí v rámci...

16 01

KIS Plzeň

Pozemkové úpravy – Sborník přednášek ze semináře

Sborník přednášek ze semináře "Výsadby v krajině v kontextu změn klimatu a možnostech zavlažování v souvislostech pozemkových úprav" Regionální odbory > Brno > 2019 (Soubory ke stažení)