Agronavigátor

Všezahrnující informační portál pro zemědělství a lesnictví nové generace. Přináší informace pro zemědělce, vlastníky lesa, odborné lesní hospodáře, akreditované poradce, pedagogy, pracovníky státní správy, potravináře, ale i pro veřejnost. Nabízí přehled specializovaných oborových portálů, dotací, rezortních organizací, zajímavostí z tuzemska i ze světa, vzdělávacích a informačních akcí, přednášek a webinářů napříč rezortními obory.

Kalendář

Ústav zemědělské ekonomiky a informací si dovoluje pozvat pedagogy středních zemědělských škol na webinář, který má za cíl seznámit učitele s výukou nově zařazené odborné…

Ústav zemědělské ekonomiky a informací zve odborné lesní hospodáře na webinář, který je zaměřený na problematiku vlivu holin a nezalesněných zabuřenělých ploch na vodní bilanci…

Ústav zemědělské ekonomiky a informací zve učitele odborných předmětů na středních zemědělských školách a žáky 3. a 4. ročníků na webinář s názvem Stav zemědělské půdy v ČR. …

Země živitelka je největší a nejvýznamnější agrosalon svého typu zaměřující se na zemědělský sektor napříč všemi jeho obory v České republice a na Slovensku. Agrosalon…

Aktuality

Zmrzlý květ

Na ochranu kvetoucích sadů před mrazy lze využít některou z 11 pasivních nebo 13 aktivních metod včetně postřiku vodou. Příklad využití postřikovacích systémů na 10 ha jabloňových sadů dokládá možnost víceúčelového využití postřikovačů.

Ovocnářství je odvětví, na které také dopadají změny klimatu. V jarních měsících předčasně…

Logo MZe

Dne 29.3.2021 byl na jednání vlády schválen materiál k nové Strategii bezpečnosti potravin do roku 2030, který přináší 4 hlavní témata.

Více informací naleznete na webu zde: http://eagri.cz/public/web/mze/…

obilí

Záznam z webináře Envrironmentální opatření PRV v jednotné žádosti o platbu v roce 2021 a související dotační nástroje můžete shlédnout zde:

Environmentální opatření PRV

Přímé platby

 

Dotace - metodiky

Právě vyšlo několik důležitých metodik o podmínkách poskytování dotací pro zemědělce. Jedná se zejména o "Metodickou příručku pro přímé platby rok 2021". Další se týkají ekologického zemědělství, dobrých životních podmínek zvířat, NATURY nebo hospodaření v méně příznivých oblastech.

včela

Varroáza je parazitární onemocnění včel plošně rozšířené po celém území ČR. Je to nebezpečná nákaza včel způsobená parazitickým roztočem Varroa destructor, označovaným též jako kleštík včelí (dále jen „roztoč“). 

Roztoč napadá dospělé včely, ale i včelí plod, na kterém se rozmnožuje. Pokud je ve včelstvu plod, tak se většina roztočů…

Laboratoř

Zemědělské živé laboratoře zapojují vhodné aktéry z různých prostředí do procesu řešení zvoleného problému, který současné zemědělství trápí. Dočasný tým zainteresovaných účastníků od zemědělců až po vědce řeší vybraný skutečný problém.

Jedním z nových přístupů spolupráce jsou tzv. živé laboratoře (překlad z anglického originálu…