Aktuality

studenti v aule

Čtyřicet jedna vybraných studentů středních zemědělských škol se dne 20. září 2022 zúčastnilo exkurze na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, kterou pořádal Ústav zemědělské ekonomiky a informací ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Českou zemědělskou univerzitou. 
Program začal úvodním setkáním v aule, kde se studenti…

kniha

Dostupnost konkrétního druhu biomasy
Vytvořením základních podmínek pro rozvoj nové bio-ekonomiky na základě dostupné biomasy k dalšímu průmyslovému využití se zabývá…

SZP cíle

Ministerstvo zemědělství vydalo pro lepší orientaci v problematice SZP sedm brožur – Infobrožura, Přímé platby od roku 2023,…

Vzdělávací akce lesnictví

Akce se uskuteční dne 15. září 2022 od 9:00 hodin
v budově bývalého panského dvora, tzv. Maštaliska, 
na adrese Horní náměstí 3, Vsetín

Cíl semináře:
Poskytnutí aktuálních informací o využití dálkového průzkumu země v lesnictví. 
Organizační garant: Ing. Zdeněk Soušek. – ÚHÚL pobočka Olomouc – …

Skills, kompetence

Cílem kurzu je proškolení garantů žadatelů o akreditaci vzdělávacích subjektů v rámci Opatření 1 Předávání znalostí a informační akce (operace 1.1.1 Vzdělávací akce, operace 1.2.1 Informační akce) Programu rozvoje venkova  na období 2014 – 2020.

Konkrétní termín a přesný program kurzu bude ještě upřesněn.

Pro bližší informace volejte na…

akis

Omezování dopadů změny klimatu patří mezi nejdůležitější výzvy, kterým čelí české zemědělství a lesnictví. Klíčem k úspěchu adaptačních strategií je efektivní přenos znalostí a spolupráce mezi výzkumem a praxí. Shodli se na tom členové Pracovní skupiny pro přenos znalostí v adaptaci na změnu klimatu, která zasedala ve středu 11. května v Domě zemědělské…

Agronavigátor

Všezahrnující informační portál pro zemědělství a lesnictví nové generace. Přináší informace pro zemědělce, vlastníky lesa, odborné lesní hospodáře, akreditované poradce, pedagogy, pracovníky státní správy, potravináře, ale i pro veřejnost. Nabízí přehled specializovaných oborových portálů, rezortních organizací, demonstračních objektů, legislativy. Dále zde najdete zajímavosti z tuzemska i ze světa, vzdělávací a informační akce, metodiky, specializované mapy, přednášky, webináře a videa napříč rezortními obory.
 

Kalendář

Celostátní síť pro venkov a Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. pořádají dvoudenní exkurzi s názvem Za zkušenostmi s bojem proti suchu,
která se bude konat ve dnech 6…

Česká technologická platforma pro zemědělství a Mendelova univerzita v Brně pořádají seminář s názvem České zemědělství v měnících se klimatických podmínkách.

Akce se…

Ústav zemědělské ekonomiky a informací si Vás dovoluje ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a VÚRV Praha Ruzyně pozvat na webinář

"Informační podpora pro…

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci se Společností pro výživu Vás pořádají seminář k příležitosti Světového dne výživy (World Food Day) a Mezinárodního roku drobného…