Agronavigátor

Všezahrnující informační portál pro zemědělství a lesnictví nové generace. Přináší informace pro zemědělce, vlastníky lesa, odborné lesní hospodáře, akreditované poradce, pedagogy, pracovníky státní správy, potravináře, ale i pro veřejnost. Nabízí přehled specializovaných oborových portálů, dotací, rezortních organizací, zajímavostí z tuzemska i ze světa, vzdělávacích a informačních akcí, přednášek a webinářů napříč rezortními obory.

Kalendář

Ministerstvo zemědělství ČR a Velvyslanectví ČR v Moskvě (Ruská federace) si vás dovolují pozvat na online seminář, který se uskuteční v úterý 26. ledna 2021 v 10:00 SEČ.…

Zveme vás na cyklus webinářů zaměřených na využití otevřených dat v zemědělství.
V rámci tohoto čtyřměsíčního “webinářového maratonu” Vás budeme pravidelně každé úterý v…

Cílem specializované odborné průpravy je teoretické proškolení a specializovaná průprava chovatelů, jenž mají zájem si u zvířat ve svém chovu provádět odborné veterinární úkony…

Země živitelka je největší a nejvýznamnější agrosalon svého typu zaměřující se na zemědělský sektor napříč všemi jeho obory v České republice a na Slovensku. Agrosalon…

Aktuality

Postřikovač

Dne 25.1.2021 schválila vláda novelu rostlinolékařského zákona. Dochází v něm například ke změně označování přípravků na ochranu rostlin pro profesionální uživatele. Přípravky budou muset být označeny jedinečnými identifikátory (tzv.  dvourozměrnými čárovými kódy) a data o pohybech přípravků budou muset být zasílána do uložiště dat spravovaného…

voda

Ministerstvo zemědělství předložilo stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem mírně zhoršil, ale zůstal celkově normální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s…

Mladý zemědělec

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začal vydávat rozhodnutí na Platbu pro mladé zemědělce. O tuto dotaci si v rámci Jednotné žádosti 2020 zažádalo 3 985 uchazečů. Celkem se mezi ně rozdělí cca 168 milionu korun. Sazba na jeden hektar je 1 822,09 korun.

Dotace podporuje začínající zemědělce do 40 let. Ti s podnikáním buď začínají, nebo ho…

Pole, sníh

Ministerstvo zemědělství (MZe) v souladu se Strategií rezortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030 připravilo dotační program na pomoc zemědělským subjektům formou názorných praktických ukázek ucelených postupů udržitelných způsobů hospodaření.

Příjem projektů bude probíhat do 8. února 2021. Celková alokace dotačního…

paprsky, kmeny

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo záměr vypracovat v roce 2021 oblastní plány rozvoje lesů pro devět přírodních lesních oblastí (PLO).

Jedná se o oblastní plány rozvoje lesů pro přírodní lesní oblasti:

PLO 32 – Slezská nížina
PLO 37 – Kelečská pahorkatina
PLO 7 – Brdská vrchovina
PLO 3 – Karlovarská vrchovina
PLO…