Agronavigátor

Všezahrnující informační portál pro zemědělství a lesnictví nové generace. Přináší informace pro zemědělce, vlastníky lesa, odborné lesní hospodáře, akreditované poradce, pedagogy, pracovníky státní správy, potravináře, ale i pro veřejnost. Nabízí přehled specializovaných oborových portálů, dotací, rezortních organizací, zajímavostí z tuzemska i ze světa, vzdělávacích a informačních akcí, přednášek a webinářů napříč rezortními obory.

Kalendář

Cílem kurzu je proškolení garantů žadatelů o akreditaci vzdělávacích subjektů v rámci Opatření 1 Předávání znalostí a informační akce (operace 1.1.1 Vzdělávací akce, operace 1.…

Cílem webináře je poskytnout odborným lesním hospodářům informace o změnách a aktuálním stavu v oblasti legislativy lesního hospodářství a metodikách ochrany lesa.

Země živitelka je největší a nejvýznamnější agrosalon svého typu zaměřující se na zemědělský sektor napříč všemi jeho obory v České republice a na Slovensku. Agrosalon…

Konference podunajských států, zaměřená na hydrologická témata a aktuální potřeby výzkumu v podunajské oblasti.
V reakci na současnou pandemickou situaci a související…

Aktuality

Záznam NS

Záznam webináře a prezentaci k tématu nitrátové směrnice v ČR můžete shlédnout zde:

Prezentace - Ing. Jan Klír, CSc.

Videozáznam webináře

Webinář byl…

vzdělávání

Odbor vědy, výzkumu a vzdělávání Ministerstva zemědělství zahájil 30. dubna 2021 9. kolo příjmu žádostí o akreditaci vzdělávacích subjektů a doplnění do seznamu lektorů pro potřeby Opatření M01 Předávání znalostí a informační akce (operace 1.1.1 Vzdělávací akce a operace 1.2.1 Informační akce) Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

12. kolo PRV

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu

od 15. 6. 2021 8:00 hodin do 13. 7. 2021 18:00 hodin.

Ve 12. kole se rozdělí celkem více než 5 mld. Kč, které budou směřovat zejména na podporu potravinové soběstačnosti u ovoce a zeleniny včetně brambor a u živočišné výroby. Zásadně bude…

Brambory

Dlouhotrvající mimořádná opatření (a do nedávna také nouzový stav) výrazně ztížila situaci českým pěstitelům.

Odbyt jejich úrody značně klesl vlivem zákazů farmářských trhů a kvůli omezení provozů restaurací, školních jídelen a jiných stravovacích zařízení. Velká část úrody tak zůstává ve skladech, případně jsou zemědělci nuceni prodávat tyto…

obilí

Záznam z webináře Envrironmentální opatření PRV v jednotné žádosti o platbu v roce 2021 a související dotační nástroje můžete shlédnout zde:

Environmentální opatření PRV

Přímé platby

 

Zmrzlý květ

Na ochranu kvetoucích sadů před mrazy lze využít některou z 11 pasivních nebo 13 aktivních metod včetně postřiku vodou. Příklad využití postřikovacích systémů na 10 ha jabloňových sadů dokládá možnost víceúčelového využití postřikovačů.

Ovocnářství je odvětví, na které také dopadají změny klimatu. V jarních měsících předčasně…