Podpora poradenství ze SP SZP

Dne 28. 2. 2023 byla zveřejněna Pravidla pro intervenci 54.78 Podpora poradenství, záměr a) Individuální poradenství pro průběžný příjem žádostí. Ministerstvo zemědělství vyhlásilo příjem žádostí, který bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře od 25. 4. 2023 8:00 hodin do vyčerpání alokace. Celková alokace na intervenci 54.78 Podpora poradenství je 9 994 000 EUR.

 

Obrázek

 

Odkazy:

1. Více informací o certifikaci ADVIGREEN zde.

2. Registr certifikovaných poradenských subjektů najdete zde.

3. Seznam specifických cílů SZP najdete na straně 21 Pravidel zde.

4. Seznam preferenčních kritérií najdete v příloze č.1 Pravidel zde.

5. Témata poradenské služby dle specifických cílů SZP najdete v příloze č.2 Pravidel zde.

 

„Pojmem „zemědělec“ v tomto dokumentu je označován konečný uživatel individuální poradenské služby, kterým se rozumí zemědělský podnikatel registrovaný v Evidenci zemědělského podnikatele nebo výrobce potravin nebo krmiv, které jsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování Evropské unie, nebo chovatelé včel registrovaní v Českomoravské společnosti chovatelů a. s., podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“