Filtr aktualit

Datum aktuality je mezi

akis

Omezování dopadů změny klimatu patří mezi nejdůležitější výzvy, kterým čelí české zemědělství a lesnictví. Klíčem k úspěchu adaptačních strategií je efektivní přenos znalostí a spolupráce mezi výzkumem a praxí. Shodli se na tom členové Pracovní skupiny pro přenos znalostí v adaptaci na změnu klimatu, která zasedala ve středu 11. května v Domě zemědělské…

advigreen

Certifikační schéma ADVIGREEN je určené pro certifikaci poradenské služby v oblasti zemědělství a je vymezeno Normativním interním aktem Ústavu zemědělské ekonomiky a informací č. 20/2020. Definice a požadavky na poskytování poradenské služby jsou uvedeny v dokumentu „Požadavky na systém řízení poradenských subjektů poskytujících poradenské služby v…

Akreditace lesnictví 2022

Ministerstvo zemědělství a Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) vyhlašují na základě „Směrnice Ministerstva zemědělství č.j. 214610/2012-MZE-17013 ze dne 12. 2. 2013 o akreditaci poradců a jejich vedení v Registru poradců akreditovaných Ministerstvem zemědělství“ akreditační řízení pro poradce v oblasti lesnictví.

Podrobné informace…

Webinář nitrátová směrnice

Dne 26. dubna 2022 se uskutečnil další celostátní webinář k nitrátové směrnici zaměřený na bilancování živin a organické hmoty ve zranitelných oblastech, na způsoby hospodaření s dusíkem a evidenci o použití hnojiv dle vyhlášky č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv.

Záznam webináře a prezentaci k tématu nitrátové směrnice v ČR…

Les

Řešení dopadů změny klimatu vyžaduje celoevropský přístup. Z důvodu vysoké dynamiky výkyvů počasí dochází k poškození lesních porostů a rozšíření škůdců. Odborníci vypracovali katalog adaptačních opatření pro lesy v ČR.

V Evropě, ale i v ČR, jsme v posledním období svědky vysoké dynamiky výkyvů počasí, projevující se extrémním…

Zaorávání do půdy

Možnosti využití lignitu a hydroabsorpčních látek k pěstování rostlin v suchem poškozených oblastech testovali vědci na vysušených polích jižní Moravy. Novou metodu by mohli využít kromě zemědělců také zahradníci při zakládání travních porostů.

Klimatická změna a jí způsobené extrémní sucho jsou největším problémem českého…