Filtr aktualit

Datum aktuality je mezi

obloha, stromy, pole

Certifikovaná metodika zprostředkovává informace o nových poznatcích v problematice větrné eroze s důrazem na návrhy adaptačních opatření v souvislosti se změnou klimatu.

Metodika předkládá návody k zakládání a údržbě adaptabilních větrolamů, k výběru vhodné druhové skladby v nepříznivých podmínkách a jejich optimálního…

ruce, půda, pole

Certifikovaná metodika předkládá inovativní postupy využitelné pro cílené získání mikrobiálních izolátů účinných pro degradaci polutantů s konkrétním zaměřením na chloracetanilidové pesticidy a jejich relevantní metabolity.

Metodika předkládá dva odlišné přístupy, které vedou k identifikaci kandidátních degradérů. První postup je…

obálka knihy, stromy, řeka, zvířata

Využívání stromů v kombinaci s pěstováním plodin nebo chovem hospodářských zvířat se dostává stále více pozornosti. Problematikou agrolesnictví v ČR se zabývá nová publikace "Stromy v zemědělství. Historie a současnost agrolesnictví v ČR."

Podoba současného agrolesnictví v našich zemích je ožehavá a do jisté míry stále ještě…

rybník, rybář, stromy

V rámci Operačního programu (OP) Rybářství na nové období 2021-2027 vyhlásilo Ministerstvo zemědělství první výzvy k podávání žádostí o dotaci. Žádosti je možné podávat do 28. 11. 2022 prostřednictvím portálu ISKP21+.

Začalo nové období OP Rybářství, který rybářům poskytne podporu např. na sádky, líhně, rybníky nebo zpracování…

pole, slunce, strom

Akreditované vzdělávací subjekty Ministerstva zemědělství mohou podávat vzdělávací projekty zaměřené na Strategický plán Společné zemědělské politiky 2023-2027 (SZP). Příjem žádostí je možný do 25. října 2022.

 V současné době nabývá na intenzitě propagace ke Strategickému plánu SZP 2023–2027 a na vzdělávací aktivity k tomuto…

podnikatel

Metodika prezentuje způsob, jak lze využít výhody bioekonomiky při tvorbě nových obchodních (podnikatelských) modelů a jak tyto modely implementovat do praxe. Jedná se o první projekt, který předkládá nástroj pro implementaci bioekonomiky pro malé a střední podniky.

Při implementaci podnikatelského modelu bioekonomiky v…