Filtr aktualit

Datum aktuality je mezi

krajina obilí les

Záznam webináře - Podání jednotné žádosti 2023

brambory hlízy

Certifikovaná metodika se zabývá zásadami efektivní integrované ochrany proti alternariovým skvrnitostem u brambor, které v posledním desetiletí způsobují hospodářské ztráty především na výnosech hlíz.

Metodika integrované ochrany proti terčovité skvrnitosti a hnědé skvrnitosti bramboru poskytuje shrnutí dosavadních poznatků o…

borůvky

Největší světový veletrh biopotravin Biofach se uskuteční opět v tradičním únorovém termínu v německém Norimberku. Zájemci z ČR na něj mohou vyrazit v rámci jednodenního zájezdu pořádaného organizací Pro-bio Liga.

V Norimberku můžete od 14. do 17. února 2023 navštívit hned dva veletrhy na jednom místě – s veletrhem biopotravin…

topol černý list

Certifikovaná metodika představuje  postupy DNA analýz s využitím polymorfních mikrosatelitových markerů pro sledování úrovně genetické diverzity a zjišťování klonové identity u topolu černého.

Topol černý je vhodný alternativní druh dřevin při znovuzalesňování poloh s nižší nadmořskou výškou 1. – 2. LVS. Za tímto účelem se…

přesýpací hodiny, voda

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo předpokládaný harmonogram příjmu žádostí pro rok 2023 pro Strategický plán SZP 2023-2027. 

Harmonogram se dělí na přímé platby a na ně navázané environmentální intervence pilíře 2 SZP, projektové intervence rozvoje venkova a odvětvové intervence. Na webových stránkách Ministerstva zemědělství a…

stromy, louka, mráz

Komplexní posouzení heterogenity pozemků a návrh lokálně cíleného hospodaření na půdě s minimalizací rizik vodní eroze je téma nové certifikované metodiky. 

Metodika poskytuje odborné veřejnosti a zemědělské praxi získané výsledky ze sledování půdních vlastností erozně-akumulačních ploch černozemí v oblasti Jihomoravského kraje a…