Filtr aktualit

Datum aktuality je mezi

jetel

V srpnovém čísle časopisu Úroda (8/2023) vyšel článek pod názvem „Ekologické zemědělství: trend, nebo nutnost?“ popisující vývoj a rozsah ekologického zemědělství v České republice, zastoupení v krajích, velikost objemu rostlinné produkce z ekofarem a její uplatnění na trhu.
 

Plný text článku naleznete…

louka obloha otazník

V rámci činnosti ÚZEI a MZe byly identifikovány nejčastěji kladené otázky v oblasti dotovaného poradenství a následně na ně byly zpracovány odpovědi.

Certifikační orgán pro zemědělství spadá pod Ústav zemědělské ekonomiky a informací, pro svoji činnost je pověřen Ministerstvem zemědělství. Předmětem certifikace podle…

louka, tele

Zemědělci budou moci získat podporu na pěstování dřevin, pokud na stejném pozemku budou zároveň růst zemědělské plodiny nebo se tam budou pást hospodářská zvířata. Do roku 2027 je na dotaci připraveno více než 127 milionů korun.

Nové opatření Agrolesnictví, které pro zemědělce připravilo MZe, začne fungovat už v letošním roce.…

list klíště

Klíšťapka je moderní aplikace, která informuje o výskytu klíšťat a nebezpečí možné nákazy boreliózou, predikuje početnost klíšťat na základě klasifikace lesních porostů, stanovišť a klimatických dat.

Aplikace obsahuje interaktivní mapu výskytu klíšťat a nebezpečí nákazy boreliózou v České republice. Prostřednictvím aplikace je…

kravín, krávy

Na farmě Malonty v Jihočeském kraji proběhlo 11. května 2023 setkání propojující zástupce výzkumu a praxe. Podpora většího propojení praxe a výzkumu je součástí aktivit při budování národního AKIS - Zemědělského znalostního a inovačního systému.

Ekologické zemědělství je vzhledem k přísným zásadám hospodaření náročnější na…

smrk

Lesníci druhým rokem zaznamenali pozvolný ústup kůrovcové kalamity. V roce 2022 byl vykázán meziroční pokles objemu celkového (abiotického i biotického) poškození přibližně o jednu čtvrtinu.

Počasí v loňském roce bylo z hlediska ochrany lesa ve srovnání s předchozími lety příznivější. Vlastníci lesa nahlásili za rok 2022 celkový…