Co je AKIS?

Zkratka AKIS představuje akronym pro Zemědělský znalostní a inovační systém (Agricultural Knowledge and Innovation System).

 

Definice:
Termín AKIS je používán k označení systému uspořádání a interakce osob, organizací a institucí, které využívají a vytvářejí znalosti a inovace pro zemědělství, lesnictví, potravinářství a příbuzné obory.

Cílem AKIS je podporovat efektivní přenos vědeckých a praktických znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a potravinářství, aby se zvýšila jejich produktivita, udržitelnost a odolnost.1)

 

Obrázek

AKIS není izolovaný systém, je přirozenou součástí zemědělského a lesnického sektoru. Představuje koncept, který pomáhá mapovat, monitorovat, analyzovat a optimalizovat koloběh znalostí a inovací mezi stávajícími aktéry.2) 

 

AKIS nemá hranice, kdekoliv jsou dva lidé, kteří si mohou předat informace, znalosti či nápady, ve vztahu k zemědělství, lesnictví, potravinářství a příbuzným oborům, tam je také AKIS. 
Pokud si informace a znalosti předávají například poradce z USA a ČR, nebo kdekoliv jinde na světě, mluvíme o globálním AKIS. Pokud ke sdílení inovací dochází na území EU, můžeme mluvit o AKIS EU. A pokud je cílem podporovat přenos znalostí na území ČR nebo v kontextu politik ČR, mluvíme o AKIS ČR

 

Ve vztahu k podporám můžeme rozlišovat ještě AKIS MZe, kdy je zemědělský znalostní a inovační systém podporován z veřejných prostředků ve správě Ministerstva zemědělství ČR, a dále AKIS SP SZP, kdy podpora vychází konkrétně ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky (SP SZP). 


1) Preparing for future AKIS in Europe. EU SCAR AKIS, 2019.  
2) Germundsson, L.B., 2021. What is AKIS? Swedish University of Agricultural Sciences. 
3) Překlad infografiky z webu EIP AGRI dostupné na: https://1url.cz/arxtD