Rostlinná výroba

Metodika snížení či eliminace poškození generativních orgánů meruněk jarními mrazíky

Metodika pěstování vybrané kombinace smíšené kultury

Metodika šlechtění chmele na odolnost k verticillium nonalfalfae s využitím genetických zdrojů

Stanovení potřeby a strategie zavlažování v ovocných sadech (2023)

Genotypizace jabloně domácí (Malus × domestica Borkh.) pomocí SSR markerů v praxi

Brambory

Metodické postupy k půdoochranným technologiím při pěstování brambor

Metodický postup pro využití technologie aeroponie při novošlechtění a množení sadby bramboru

Skladování konzumních brambor

Užití digestátu zemědělských bioplynových stanic ke hnojení brambor

BIOLOGICKÁ OCHRANA BRAMBOR PROTI VYBRANÝM PATOGENNÍM BAKTERIÍM

Obilniny

Metodika prebreedingu ječmene jarního s diferencovaným obsahem přirozených škodlivých látek v zrně pro šlechtění odrůd nesladovnického typu

Metodika pro tvorbu odrůdové skladby obilnin

Metodika pro specializovaná mikroklimatická měření v zemědělském výzkumu (1/2023)

Metodika pro stanovení životaschopnosti ozimých obilnin a řepky

Nová metoda získávání hybridů pro potřeby šlechtění pšenice

Pěstování kukuřice na zrno s využitím jetelovin

Přínosy a rizika aplikace dusíkatých hnojiv na podporu rozkladu slámy

Testování vitality semen polních plodin. Metodika pro aplikovaný výzkum (1/2023)

Využití analýzy obrazu pro vyhodnocení testů mrazuvzdornosti ozimé pšenice (1/2023)

Využití měření spektrální odrazivosti a odvozených specializovaných vegetačních indexů v pěstební technologii jarního ječmene

Využití diagnostických metod pro rozhodovací procesy v pěstební technologii jarního ječmene

Význam technologií zpracování půdy a dalších agrotechnických opatření při pěstování obilnin

 

Luskoviny

Zvýšení výnosu a nutriční hodnoty vybraných genotypů hrachu hnojením a agronomickou biofortifikací (1/2023)

 

Pícniny

Metodika hodnocení rodu vičenec

Pěstování kostřav (Festuca sp.) na semeno

Řepka

Efektivní užití hnojiva LAD s pomalým uvolňováním živin (2021)

 

Trávy

Bér vlašský Setaria Italica (L.) BEAUV., plodina vhodná do měnícího se klimatu České republiky

Čirok obecný Sorghum Bicolor (L.) MOENCH, možnosti využití v podmínkách České republiky

Trávy a vybrané C4 plodiny jako meziplodiny a jejich využití v současných podmínkách měnícího se klimatu

Pěstební technologie zrnového čiroku odrůdy „RUZROK“