Rostlinná výroba

Metodika snížení či eliminace poškození generativních orgánů meruněk jarními mrazíky

Metodika pěstování vybrané kombinace smíšené kultury

Metodika šlechtění chmele na odolnost k verticillium nonalfalfae s využitím genetických zdrojů

Brambory

Metodické postupy k půdoochranným technologiím při pěstování brambor

Metodický postup pro využití technologie aeroponie při novošlechtění a množení sadby bramboru

Skladování konzumních brambor (ukázka)

  • Více informací o možnostech objednání plné verze metodiky vám poskytne Ing. Josef Vacek, Ph.D. na e-mailu: vacek@vubhb.cz

Užití digestátu zemědělských bioplynových stanic ke hnojení brambor

Obilniny

Metodika prebreedingu ječmene jarního s diferencovaným obsahem přirozených škodlivých látek v zrně pro šlechtění odrůd nesladovnického typu

Metodika pro tvorbu odrůdové skladby obilnin

Metodika pro specializovaná mikroklimatická měření v zemědělském výzkumu (1/2023)

Metodika pro stanovení životaschopnosti ozimých obilnin a řepky

Nová metoda získávání hybridů pro potřeby šlechtění pšenice

Pěstování kukuřice na zrno s využitím jetelovin

Přínosy a rizika aplikace dusíkatých hnojiv na podporu rozkladu slámy

Testování vitality semen polních plodin. Metodika pro aplikovaný výzkum (1/2023)

Využití analýzy obrazu pro vyhodnocení testů mrazuvzdornosti ozimé pšenice (1/2023)

Využití měření spektrální odrazivosti a odvozených specializovaných vegetačních indexů v pěstební technologii jarního ječmene

Využití diagnostických metod pro rozhodovací procesy v pěstební technologii jarního ječmene

Význam technologií zpracování půdy a dalších agrotechnických opatření při pěstování obilnin

 

Luskoviny

Zvýšení výnosu a nutriční hodnoty vybraných genotypů hrachu hnojením a agronomickou biofortifikací (1/2023)

 

Pícniny

Metodika hodnocení rodu vičenec

Pěstování kostřav (Festuca sp.) na semeno

Řepka

Trávy

Bér vlašský Setaria Italica (L.) BEAUV., plodina vhodná do měnícího se klimatu České republiky

Čirok obecný Sorghum Bicolor (L.) MOENCH, možnosti využití v podmínkách České republiky

Trávy a vybrané C4 plodiny jako meziplodiny a jejich využití v současných podmínkách měnícího se klimatu

Pěstební technologie zrnového čiroku odrůdy „RUZROK“