Filtr akcí

Datum akce je mezi

/ Online webinář

Dne 7. června 2024 slavíme již šestý ročník Světového…

/ Výzkumný ústav živočišné výroby , Praha - Uhříněves

Cílem exkurze je posílit spolupráci a transfer znalostí mezi výzkumnou institucí a studenty, učiteli odborných předmětů na resortních školách.

Exkurze je určena učitelům…

/ Farma Ráječek

Ústav zemědělské ekonomiky a informací ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství si Vás dovoluje pozvat na exkurzi k transferu poznatků z oblasti vědy a výzkumu do moderního…

/ Webinář

Ústav zemědělské ekonomiky a informací si Vás, ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství - Sekcí lesního hospodářství, dovoluje pozvat na webinář na téma „Aktuální informace na…

/ Centrum andragogiky s.r.o., K Dolíkám 809/8b, Hradec Králové

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ve spolupráci se Zelinářskou unií Čech a Moravy z.s. zvou na

ŠKOLENÍ K INTEGROVANÉ PRODUKCI ZELENINY,…

/ zasedací místnost č. 400
Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha 1

Ústav zemědělské ekonomiky a informací si Vás ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů dovoluje pozvat na seminář k aktuálním informacím…