GDPR

Informační portál Agronavigátor, který provozuje Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI), zpracovává Vaše osobní údaje ve smyslu nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“).

ÚZEI je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zemědělství ke dni 1. 1. 1993. ÚZEI sídlí na adrese Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2, IČ: 00027251, DIČ: CZ00027251.

Pokud chcete ÚZEI kontaktovat s dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, využijte prosím jednu z následujících možností:

  • písemně na adresu sídla organizace
  • e-mailem na adresu GDPR@uzei.cz

 Pověřencem pro ochranu osobních údajů je paní Kateřina Tužilová.