Demonstrační farmy

Statut „Demonstrační farma MZe“ mohou získat zemědělské podniky, které při svých činnostech využívají nejnovější poznatky a technologie a hospodaří šetrně s přírodními zdroji. Cílem je, aby se tyto inovativní metody a přístupy dostaly k co největšímu počtu zemědělských subjektů. Na demonstračních farmách se proto během celého roku konají akce pro odbornou veřejnost: dny otevřených dveří nebo individuální či skupinové demonstrační akce.

 

Demonstrační farmy jsou klíčovými aktéry při sdílení a šíření výsledků výzkumů, znalostí a inovací do praxe. Jsou nedílnou součástí AKIS  – Zemědělského znalostního a inovačního systému a v řadě členských zemí jsou dotačně podporovány.


Zdroje:

Více informací najdete na webu MZe: https://eagri.cz/public/web/mze/puda/demonstracni-farmy/ 

Demonstrační farmy v ČR - 2023

Aktivity Demonstračních farem jsou v ČR podporovány z národních dotací Ministerstva zemědělství (MZe) v rámci podpor poradenství v zemědělství z programu 9.F.m. Zásad pro poskytování dotací na základě zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a to od roku 2017. Na program je vyčleněno 15 milionů korun.

Výzvu k podávání projektů na činnost Demonstračních farem vyhlašuje MZe každoročně v lednu. Doručené projekty jsou posouzeny po formální stránce, obodovány dle preferenčních kritérií a zhodnoceny a vybrány Komisí ustanovenou MZe pro výběr demonstračních farem, jejímiž členy jsou mimo MZe zástupci univerzit, výzkumných organizací a nevládních organizací agrárního sektoru.

Seznam schválených Demonstračních farem přebírá platební agentura SZIF a vyhlašuje termín k podání Žádosti o dotaci (od 1. do 31. března), a to elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře. Následně lze spustit demonstrační akce dle schváleného plánu činností.

Demonstrační aktivity jsou zaměřeny především na oblast péče o půdu, podporována je prezentace postupů a technologií snižujících vodní a větrnou erozi, nadměrné utužování půdy, postupů přispívajících k zadržování vody v krajině nebo prezentujících opatření k přizpůsobení se změně klimatu a zmírnění jejích dopadů. Od roku 2018 jsou tyto postupy příznivé pro půdu demonstrovány v systému ekologického zemědělství a systému integrované ochrany rostlin. V roce 2023 byl doplněn důraz na využívání technologií precizního zemědělství v agrotechnických postupech.

V roce 2023 je podporováno těchto pět záměrů:

 1. Ucelené systémy hospodaření s důrazem na ochranu půdy a zadržování vody v krajině
 2. Technologie pěstování plodin s nízkou ochrannou funkcí v souladu s DZES 5
 3. Organická hmota v půdě a její vliv na erozi, hospodaření s vodou a její zadržování v krajině
 4. Integrovaná ochrana rostlin jako komplexní systém péče o ornou půdu a sady
 5. Ekologické zemědělství jako komplexní systém péče o ornou půdu a vinice 

Vzhledem k převodu administrace národních dotací z MZe na SZIF od roku 2020, jsou veškeré informace jako Výzva k podávání projektů, Příručka pro podání žádosti o dotaci, formuláře deníku konzultací aj. dostupné na: https://www.szif.cz/cs/nd-dotacni-programy-9fm.

Mapa demonstračních farem MZe 2023

Název subjektuIČOSídloKrajZaměření
Družstvo Vysočina47903082Janovice 66, 588 13 PolnáVysočina3
DVP Agro, a.s., provozovna Bratčice47908076Stará pošta 752, 664 61 RajhradJihomoravský3
EKOFARMA PROBIO s.r.o.27717186Velké Hostěrádky 224, 691 74 Velké HostěrádkyJihomoravský5
Ing. Martin Rosenbaum, Farma Lukava75069091Jindřichovice pod Smrkem 198, 463 65 Jindřichovice pod Smrkem Liberecký5
Josef Sklenář, Biofarma Sasov40472141Sasov 32, 586 01 JihlavaVysočina5
Lukáš Musil, Farmus72031131Olešenka 4, 582 22 PřibyslavVysočina4
LUKRENA, a.s25190539Dolní Lukavice 196, 334 44 Dolní LukavicePlzeňský1
Ondřej Doležal, ProFarm Blatnice72086238Blatnice 18, 675 51 Jaroměřice nad RokytnouVysočina3
Pavel Voráček, FYTOS fruit67133002Radčická 1107/86 301 00 PlzeňPlzeňský4
POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo25560310Nová Ves 251, 664 91 IvančiceJihomoravský2
Sady sv. Prokopa28105460Jarošovice 829, 375 01 Týn nad VltavouJihočeský4
Statek Bureš, s.r.o.28787421Bučina 76, 566 01 Vysoké MýtoPardubický3
Václav Bartůněk11301724Hudčice 113, 262 72 HudčiceStředočeský3
Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o.25978730Jiřího z Poděbrad 288/13, 284 01 Kutná HoraStředočeský5
VŠÚO Holovousy, s.r.o.25271121Holovousy 129, 508 01 HořiceKrálovéhradecký4
VÚB Havlíčkův Brod, s.r.o., farma Valečov60109807Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův BrodVysočina1
ZAS Mžany, a.s.25253867Mžany 14, 503 15 NechaniceKrálovéhradecký1
Zbirožská, a.s.00119296Bezručova 213, 338 08 ZbirohPlzeňský1
ZD Krásná Hora, a.s.00107999Krásná Hora nad Vltavou 172, 262 56 Krásná Hora nad VltavouStředočeský1
ZOD Mrákov00115649Mrákov 21, 345 01 MrákovPlzeňský1

 

Družstvo Vysočina

Geografická poloha: Kraj Vysočina

Nadmořská výška od-do (m.n.m.): 530-600
Průměrné srážky za rok (mm): 650
Výměra zemědělské půdy celkem / z toho orná půda / z toho TTP (ha): 2128 / 1655 / 473

Převažující zaměření: Chov zvířat zkrmujících objemnou píci (dojnice, masný skot)

 • Rostlinná výroba - pšenice, ječmen, oves, konzumní i sadbové brambory, řepka, silážní kukuřice, jetel, luskoobilné směsky
 • Živočišná výroba - chov dojnic a produkce mléka, výkrm skotu, výkrm prasat

Téma projektu: Hospodaření s organickou hmotou v zemědělském podniku s cílem zvyšování úrodnosti půdy, zadržování vody v krajině a snižování eroze

Kontaktní osoba: Jan Vacula, zod.vacula@polna.cz

Webová stránka farmy: http://www.druzstvovysocina.cz/

DVP Agro, a.s. provozovna Bratčice

Geografická poloha: Jihomoravský kraj

Nadmořská výška od-do (m.n.m.): 180-200
Průměrné srážky za rok (mm): 490
Výměra zemědělské půdy celkem / z toho orná půda / z toho TTP (ha): 620 / 581 / 14

Převažující zaměření: Polní produkce

 • Rostlinná výroba - pšenice, ječmen, žito, kukuřice, řepka, čirok, slunečnice, cukrová řepa, mák jarní, světlice barvířská, mužák prorostlý + meziplodiny; pozemky s trvalými kulturami (meruňkové a broskvové sady a topoly)

Téma projektu: Organická hmota v půdě a její vliv na úrodnost půdy, erozi a zasakování vody do půdy - intenzivní pěstování meziplodin a pomocných plodin s cílem zvýšení organické hmoty v půdě.

Kontaktní osoba: Rostislav Mátl, rostislav.matl@dvpagro.cz

Webová stránka farmy: http://dvpagro.cz/provozovna-bratcice

EKOFARMA PROBIO, s.r.o.

Geografická poloha: Jihomoravský kraj

Farma hospodaří v režimu ekologického zemědělství.

Nadmořská výška od-do (m.n.m.): 200-300
Průměrné srážky za rok (mm): 450
Výměra zemědělské půdy celkem / z toho orná půda / z toho TTP (ha): 371 / 371 / 0

Převažující zaměření: Polní produkce

 • Rostlinná výroba - pšenice, pšenice špalda, jednozrnka, dvouzrnka, pšenice červená, ječmen, oves setý i nahý, pohanka, čirok, hrách, peluška, jetel inkarnát, vojtěška, aj.
 • Živočišná výroba - výkrm prasat, chov ovcí

Téma projektu: Demonstrační farma EKOFARMA PROBIO s.r.o., Velké Hostěrádky - Ekologické zemědělství jako komplexní systém péče o ornou půdu.

Kontaktní osoba: Ing. Adam Brezáni, brezani@probio.cz

Webová stránka farmy: https://www.ekofarmaprobio.cz/

Ing. Martin Rosenbaum, Farma Lukava

Geografická poloha: Liberecký kraj

Farma hospodaří v režimu ekologického zemědělství.

Nadmořská výška od-do (m.n.m.): 350
Průměrné srážky za rok (mm): 550
Výměra zemědělské půdy celkem / z toho orná půda / z toho TTP (ha): 38 / 3 / 35

Převažující zaměření: Smíšená rostlinná a živočišná výroba

 • Rostlinná výroba - pěstování zeleniny
 • Živočišná výroba - moderní využití koní, chov nosnic a ovcí

Téma projektu: Demonstrační farma Lukava - produkce biozeleniny půdoochrannými technologiemi.

Kontaktní osoba: Ing. Martin Rosenbaum, martin@lukava.net

Webová stránka farmy: https://www.lukava.net/

Josef Sklenář, Biofarma Sasov

Geografická poloha: Kraj Vysočina

Farma hospodaří v režimu ekologického zemědělství.

Nadmořská výška od-do (m.n.m.): 530 - 650
Průměrné srážky za rok (mm): 650
Výměra zemědělské půdy celkem / z toho orná půda / z toho TTP (ha): 460 / 278 / 167

Převažující zaměření: Smíšená rostlinná a živočišná výroba

 • Rostlinná výroba - luskovino obilné směsky (ječmen, pšenice + hrách a peluška, vikev), pohanka, lupina, řepka, energetické plodiny - technické konopí a světlice barvířská, konopí, brambory, česnek
 • Živočišná výroba - chov prasat a chov masného skotu

Téma projektu: Praktický kurz ekologického zemědělství. Seriál akcí v rámci projektu Demonstrační farma - Biofarma Sasov - teorie i praxe – rostlinná i živočišná výroba.

Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Klejzar, tomas.klejzar@gmail.com

Webová stránka farmy:  https://biofarma.cz/

Lukáš Musil, Farmus

Geografická poloha: Kraj Vysočina

Farma hospodaří v režimu ekologického zemědělství.

Nadmořská výška od-do (m.n.m.): 550 - 600
Průměrné srážky za rok (mm): 800
Výměra zemědělské půdy celkem / z toho orná půda / z toho TTP (ha): 57 / 29 / 28

Převažující zaměření: Smíšená rostlinná a živočišná výroba

 • Rostlinná výroba - pšenice, tritikale, jetel, hrách, brambory
 • Živočišná výroba - chov masného skotu a ovcí, drůbeže

Téma projektu: Zhodnocení a využití výnosového potenciálu půdních bloků ve vztahu k aktuálnímu stavu půdy, vegetaci a klimatu pro zvýšení výnosů a kvality brambor v ekologickém zemědělství.

Kontaktní osoba: Ing. Lukáš Musil, lukas.musil@farmus.cz

Webová stránka farmy: http://farmus.cz/

LUKRENA, a.s.

Geografická poloha: Plzeňský kraj

Nadmořská výška od-do (m.n.m.): 350 - 550
Průměrné srážky za rok (mm): 580
Výměra zemědělské půdy celkem / z toho orná půda / z toho TTP (ha): 3264 / 2779 / 354

Převažující zaměření: Smíšená rostlinná a živočišná výroba

 • Rostlinná výroba - pšenice, řepka, průmyslové brambory, mák a krmné plodiny (pšenice, ječmen, sója, hrách, peluška, kukuřice), vojtěška a jetelotrávy
 • Živočišná výroba - chov dojnic a produkce mléka, chov masného skotu

Téma projektu: Implementace postupů regenerativního zemědělství v podniku s živočišnou výrobou a bioplynovou stanicí.

Kontaktní osoba: Ing. Richard Škala, rskala@lukrena.cz

Webová stránka farmy: http://www.lukrena.cz/

Ondřej Doležal, Pro Farm Blatnice

Geografická poloha: Kraj Vysočina

Nadmořská výška od-do (m.n.m.): 420 - 450
Průměrné srážky za rok (mm): 450
Výměra zemědělské půdy celkem / z toho orná půda / z toho TTP (ha): 250 / 240 / 10

Převažující zaměření: Chov zvířat krmených jadrným krmivem (prasata, drůbež)  

 • Rostlinná výroba - pšenice, řepka, kukuřice na zrno, plodiny vážící dusík (jetel inkarnát na semeno, luskoviny) + letní a zimní meziplodiny
 • Živočišná výroba - chov prasat (výkrm vepřů) 
 • Agroslužby (zemědělská doprava, zpracování půdy a setí, ochrana plodin, hnojení, kombajnová sklizeň obilovin)

Téma projektu: Demonstrační farma ProFarm Blatnice - organická hmota v půdě a její vliv na erozi, hospodaření s vodou a její zadržování v krajině.

Kontaktní osoba: Ondřej Doležal, info@pro-farm.cz

Webová stránka farmy: https://www.pro-farm.cz/

Pavel Voráček, FYTOS fruit

Geografická poloha: Plzeňský kraj

Nadmořská výška od-do (m.n.m.): 250
Průměrné srážky za rok (mm): 650
Výměra zemědělské půdy celkem / z toho orná půda / z toho TTP (ha): 50 / 0 / 0

Převažující zaměření: Pěstování trvalých kultur (sady, vinice)

 • Rostlinná výroba - pěstování ovoce: jabloně, třešně, slivoně a drobného ovoce: angrešt, rybíz, maliník, ostružiník, kanadské borůvky + okrasné dřeviny

Téma projektu: Integrovaná ochrana rostlin v sadech Vlkov nad Lesy – komplexní péče o půdu a sady s využitím agrotechnických postupů.

Kontaktní osoba: Ing. Pavel Voráček, voracek@fytos.cz

Webová stránka farmy: https://www.fytos.cz/

POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo

Geografická poloha: Jihomoravský kraj

Nadmořská výška od-do (m.n.m.): 280-450
Průměrné srážky za rok (mm): 420
Výměra zemědělské půdy celkem / z toho orná půda / z toho TTP (ha): 1075 / 1072 / 3

Převažující zaměření: Smíšená rostlinná a živočišná výroba

 • Rostlinná výroba - kukuřice, pšenice, řepka, ječmen, cukrová řepa, brambory a vojtěška
 • Živočišná výroba - chov dojnic a produkce mléka

Téma projektu: Technologie pěstování plodin s nízkou ochrannou funkcí (NOF) v souladu s DZES 5 v POOSLAVÍ.

Kontaktní osoba: Ing. Lukáš Jurečka, jurecka@pooslavi.cz

Webová stránka farmy: https://www.pooslavi.cz/

Sady sv. Prokopa

Geografická poloha: Jihočeský kraj

Farma hospodaří v režimu ekologického zemědělství.

Nadmořská výška od-do (m.n.m.): 450
Průměrné srážky za rok (mm): 550
Výměra zemědělské půdy celkem / z toho orná půda / z toho TTP (ha): 68 / 11 / 35

Zaměření: Pěstování trvalých kultur (sady, vinice)

 • Rostlinná výroba - pěstování ovoce: jablka, hrušky, švestky, třešně a jahod, okrajově pěstování zeleniny
 • Zpracování na farmě a prodej ve faremním obchodě 

Téma projektu: Integrovaná ochrana rostlin jako komplexní systém péče o ornou půdu a sady s využitím agrotechnických postupů. 

Kontaktní osoba: Pavel Sucháček, info@ovocnarna.cz

Webová stránka farmy:  https://www.sady-prokopa.cz/

Statek Bureš, s.r.o.

Geografická poloha: Pardubický kraj 

Nadmořská výška od-do (m.n.m.): 250 - 400
Průměrné srážky za rok (mm): 650
Výměra zemědělské půdy celkem / z toho orná půda / z toho TTP (ha): 100 / 80 / 20

Zaměření: Polní produkce

 • Rostlinná výroba - pšenice, ječmen, cukrová řepa, kukuřice, sója, řepka, mák, česnek, brambory + meziplodiny
 • Živočišná výroba - chov masného skotu

Téma projektu: Organická hmota v půdě a její vliv na erozi, hospodaření s vodou a její zadržování v krajině - praktické používání principů precizního zemědělství a aplikace způsobů posilujících ekologickou stabilitu zemědělsky obhospodařované krajiny.

Kontaktní osoba: Jindřich Šmöger, j.smoger@seznam.cz

Webová stránka farmy: http://www.agkaizen.cz/ 

Václav Bartůněk

Geografická poloha: Středočeský kraj

Nadmořská výška od-do (m.n.m.): 510
Průměrné srážky za rok (mm): 620
Výměra zemědělské půdy celkem / z toho orná půda / z toho TTP (ha): 144 / 

Zaměření: Smíšená rostlinná a živočišná výroba

 • Rostlinná výroba - systém hospodaření s důrazem na organickou hmotu v půdě
 • Živočišná výroba - chov masného skotu

Téma projektu: Farma Hudčice - prezentace dlouhodobých zkušeností s obnovou ekologické stability zemědělsky využívané krajiny vycházející z dlouhodobé činnosti farmy.

Kontaktní osoba: Václav Bartůněk, vaclavbartunek@seznam.cz

Webová stránka farmy: x

Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o.

Geografická poloha: Středočeský kraj

Farma hospodaří v režimu ekologického zemědělství.

Nadmořská výška od-do (m.n.m.): 250
Průměrné srážky za rok (mm): 700
Výměra zemědělské půdy celkem / z toho orná půda / z toho TTP (ha): 80 / 5 / 30

Zaměření: Pěstování trvalých kultur (sady, vinice)

 • Rostlinná výroba - pěstování révy vinné, na orné půdě pěstování zeleniny
 • Živočišná výroba - chov ovcí
 • Zpracování a prodej vlastních výrobků (především biodynamických vín)

Téma projektu: Ekologické zemědělství jako komplexní systém péče o ornou půdu a vinice.

Kontaktní osoba: Lukáš Rudolfský, lukas.rudolfsky@vinokutnahora.cz

Webová stránka farmy: https://vinokutnahora.cz/

VŠÚO Holovousy, s.r.o.

Geografická poloha: Královéhradecký kraj

Nadmořská výška od-do (m.n.m.): 306
Průměrné srážky za rok (mm): 663
Výměra zemědělské půdy celkem / z toho orná půda / z toho TTP (ha): 104 / 15 / 1

Zaměření: Pěstování trvalých kultur (sady, vinice)

 • Rostlinná výroba - pěstování ovoce, školkařství, včelařství
 • Experimentální - výzkumná farma s projekty (např. Ekologizace systémů ochrany ovoce proti škodlivým organismům se zvláštním zřetelem na invazní druhy, Moderní postupy v závlahovém režimu ovocných dřevin v podmínkách vodního deficitu, Nová koncepce sadů s nástupem technologií 4.0, Efektivita nových postupů regulace škodlivých činitelů v ovocnářství)

Téma projektu: Demonstrační farma VŠÚO Holovousy – integrovaná ochrana v ovocných sadech.

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslava Nekvasilová, nekvasilova@vsuo.cz

Webová stránka farmy:  https://www.vsuo.cz/ 

VÚB Havlíčkův Brod, s.r.o., farma Valečov

Geografická poloha: Kraj Vysočina

Nadmořská výška od-do (m.n.m.): 465
Průměrné srážky za rok (mm): 652
Výměra zemědělské půdy celkem / z toho orná půda / z toho TTP (ha): 45 / 43 / 2

Zaměření: Smíšená rostlinná a živočišná výroba

 • Rostlinná výroba - pšenice, ječmen, řepka, mák, hrách, kmín
 • Živočišná výroba - chov prasat
 • Experimentální - výzkumná farma s projekty (např. Biologická ochrana brambor proti vybraným patogenním bakteriím, Inovace systémů pěstování brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů s omezenými vstupy pesticidů a hnojiv, Ekologická ochrana konzumních brambor jako zdravé zeleniny proti vybraným půdou a sadbou přenášeným patogenům, Vývoj nových prvků řízení kapkové závlahy při pěstování brambor včetně fertigace a aplikace přípravků na ochranu rostlin)

Téma projektu: Ucelené systémy hospodaření s důrazem na ochranu půdy a zadržování vody v krajině - půdoochranné technologie u brambor a problematika kapkové závlahy.

Kontaktní osoba: Ing. Jana Exnarová, exnarova@vubhb.cz

Webová stránka farmy: https://www.vubhb.cz/

ZAS Mžany, a.s.

Geografická poloha: Královéhradecký kraj

Nadmořská výška od-do (m.n.m.): 250 - 310
Průměrné srážky za rok (mm): 600
Výměra zemědělské půdy celkem / z toho orná půda / z toho TTP (ha): 1795 / 1645 / 150

Zaměření: Smíšená rostlinná a živočišná výroba

 • Rostlinná výroba - pšenice, ječmen, cukrová řepa, řepka, kukuřice, vojtěška, jetel
 • Živočišná výroba - chov mléčného i masného skotu, výkrm skotu, chov sumečka afrického

Téma projektu: Ochrana půdy a zadržování vody v krajině v podniku ZAS Mžany, a.s.

Kontaktní osoba: Lukáš Hašek, hasek@mzanyas.cz

Webová stránka farmy: http://www.mzanyas.cz/

Zbirožská, a.s.

Geografická poloha: Plzeňský kraj

Nadmořská výška od-do (m.n.m.): 550
Průměrné srážky za rok (mm): 590
Výměra zemědělské půdy celkem / z toho orná půda / z toho TTP (ha): 3500 / 

Zaměření: Smíšená rostlinná a živočišná výroba

 • Rostlinná výroba - výroba osiv obilovin a jetele nachového, pěstování potravinářského obilí, řepky, kukuřice, krmných plodin + nektarodárné úhory a meziplodiny
 • Živočišná výroba-  produkce mléka, odchov telat, výkrm býčků a volků, prasat, krůt a krocanů

Téma projektu: Prezentace ucelených systémů hospodaření s důrazem na ochranu půdy a zadržování vody v krajině.

Kontaktní osoba: Ing. Jakub Červenka, zbirozska@zbirozska.cz

Webová stránka farmy: http://www.zbirozska.cz/

ZD Krásná Hora, a.s.

Geografická poloha: Jihočeský kraj

Nadmořská výška od-do (m.n.m.): 250 - 550
Průměrné srážky za rok (mm): 400 - 700
Výměra zemědělské půdy celkem / z toho orná půda / z toho TTP (ha): 5178 / 3452 / 1726

Zaměření: Smíšená rostlinná a živočišná výroba

 • Rostlinná výroba - pšenice, ječmen, žito, oves, řepka, hrách, čirok, objemná krmiva jako vojtěška, jetel, luskoobilné směsky a kukuřice
 • Živočišná výroba - produkce mléka, chov mléčného i masného skotu
 • Zpracování na farmě

Téma projektu: Prezentace ucelených systémů hospodaření s důrazem na ochranu půdy a zadržování vody v krajině.

Kontaktní osoba: Ing. Václav Procházka, vaclav.prochazka@zdkh.cz

Webová stránka farmy: https://www.zdkh.cz 

ZOD Mrákov

Geografická poloha: Plzeňský kraj

Nadmořská výška od-do (m.n.m.): 400 - 600
Průměrné srážky za rok (mm): 650
Výměra zemědělské půdy celkem / z toho orná půda / z toho TTP (ha): 2340 / 1380 / 960

Zaměření: Smíšená rostlinná a živočišná výroba

 • Rostlinná výroba - pšenice, ječmen, řepka, kukuřice, luskoobilné směsky, jetel, pícninářské žito
 • Živočišná výroba - produkce mléka, chov mléčného i masného skotu, výkrm prasat
 • Zpracování na farmě a prodej ze dvora

Téma projektu: Komplexní systém hospodaření s důrazem na protierozní ochranu půd - Zemědělské obchodní družstvo Mrákov.

Kontaktní osoba: Ing. Jakub Schamberger, schamberger@zodmrakov.cz

Webová stránka farmy: https://zodmrakov.cz/

Demonstrační farmy v ČR z předchozích let

FARMA CHMEL, s.r.o.

Geografická poloha: Středočeský kraj

Zaměření: Polní produkce

 • Rostlinná výroba - pšenice, ječmen, řepka, mák, kukuřice, sója...
 • Precizní zemědělství

Téma projektu: Ucelené systémy organizace v prostoru pomocí moderních technologií, s důrazem na ochranu půdy a zadržování vody v krajině.

Kontaktní osoba: Vojtěch Švarc, info@farmachmel.cz

Webová stránka farmy: https://www.farmachmel.cz

-------------------------------------------------------------------------------

Školní zemědělský podnik Žabčice, MENDELU Brno

Geografická poloha: Jihomoravský kraj 

Zaměření:  Smíšená rostlinná a živočišná výroba

 • Rostlinná výroba - pšenice, ječmen, kukuřice, cukrová řepa, mák, vojtěška, v suchých letech čirok, pěstování révy vinné i ovoce
 • Živočišná výroba - chov mléčného i masného skotu, chov ovcí

Téma projektu: MendelFarm – Integrovaná ochrana rostlin v podniku hospodařícím v suchých podmínkách.

Kontaktní osoba: doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D., smutny@mendelu.cz

Webová stránka farmy: https://www.mendelagro.cz/demofarma/

Prezentace - webinář 26.1.2024

MATERIÁLY:

Webinář Aktivity demonstračních farem MZe v ČR - 26. ledna 2024:

Prezentace ÚZEI: MikroAKIS demonstračních farem - Ing. Andrea Hrabalová

Prezentace MZe: Podpora demonstračních farem v ČR - Ing. Marek Batysta, Ph.D.