Filtr aktualit

Datum aktuality je mezi

evropská vlajka

Evropská komise schválila český Strategický plán společné zemědělské politiky na období 2023-2027. Tímto krokem potvrdila pravidla, kterými se budou zemědělci v ČR řídit od 1. ledna 2023.

Ministerstvo zemědělství nyní dokončí prováděcí předpisy, které předloží ke schválení vládě. Zemědělci tak budou mít k dispozici podmínky, za…

mapa ČR s přírodními lesními oblastmi

V rámci pokračování procesu aktualizace oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL) bylo v letošním roce schváleno pět nových přírodních lesních oblastí (PLO). Další čtyři PLO jsou plánované v nejbližších měsících. 

Mezi nově schválené přírodní lesní oblasti se řadí Karlovarská vrchovina, Brdská vrchovina, Předhoří Šumavy a…

les, strom, sníh

Trendem výzkumu v příštích třech letech budou možnosti efektivního využití zemědělských vstupů, které se týkají snížení spotřeby pesticidů i hnojiv včetně opatření přispívajících ke snížení emisí skleníkových plynů ze sektoru zemědělství.

Ministerstvo zemědělství vybralo 22 vědeckých a výzkumných projektů, které podpoří v…

traktor, postřik, pole

Certifikovaná metodika se zabývá ultracitlivou analýzou triazinů a jejich metabolitů v zemědělské půdě pomocí metody UHPLC-MS/MS. Metodika zahrnuje optimalizovaný metodický přístup pro analýzu triazinových pesticidů a jejich metabolitů ve vzorcích zemědělských půd.

Metodika poskytuje standardní postup pro odběr vzorků půdy a…

tele, louka

V zemědělském podniku 1. zemědělská a.s. Chorušice se v červenci narodila dvě telata z embryí „vyrobených“ v laboratoři ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v. v. i. v Praze Uhříněvsi. 

Oocyty skotu pro umělé oplození lze získat odebráním z živých zvířat pomocí ultrazvuku nebo z vaječníků odebraných po porážce na jatkách. Ihned…

pole, obloha, farma

V registru půdy LPIS je zveřejněna předpokládaná vrstva erozního ohrožení, která vychází z nového Strategického plánu SZP 2023–2027. Půdu je nutné ochránit před vodní erozí, která v Česku ohrožuje až 60 % cenné zemědělské půdy. 

Nová vrstva erozního ohrožení začne platit pro pole s hlubokými nebo středně hlubokými půdami. Z…