Filtr aktualit

Datum aktuality je mezi

brambory hlízy

Certifikovaná metodika se zabývá zásadami efektivní integrované ochrany proti alternariovým skvrnitostem u brambor, které v posledním desetiletí způsobují hospodářské ztráty především na výnosech hlíz.

Metodika integrované ochrany proti terčovité skvrnitosti a hnědé skvrnitosti bramboru poskytuje shrnutí dosavadních poznatků o…