Filtr akcí

Datum akce je mezi

/ Výzkumný ústav živočišné výroby , Praha - Uhříněves

Cílem exkurze je posílit spolupráci a transfer znalostí mezi výzkumnou institucí a studenty, učiteli odborných předmětů na resortních školách.

Exkurze je určena učitelům…