Filtr akcí

Datum akce je mezi

/ Dům zemědělské osvěty, Slezská 100/7

Ústav zemědělské ekonomiky a informací vás zve na zasedání pracovní skupiny pro přenos znalostí v adaptaci na změnu klimatu.

Podrobný program jednání i…