Veterinární lékařství

Benchmarking zdraví v chovech dojeného skotu

Detekce virů včely medonosné z prostředí: Metodický postup pro stanovení přítomnosti RNA viru deformovaných křídel získané z voskové měli metodou RT-(q)PCR

Hodnocení vlivu biosekurity na spotřebu antimikrobních látek v chovech hospodářských zvířat

Hodnocení vlivu profylaxe na spotřebu antimikrobiálních látek v chovech hospodářských zvířat

Infračervená termografie - Specifika a správné postupy měření živých objektů

Inovace metod produkce embryí skotu požadovaného genomu

Management odchovu skupinově ustájených telat

Metabarcoding jako nástroj studia diverzity původců helmintóz hospodářských zvířat

Metodická doporučení pro opatření ke snižování výskytu vybraných nebakteriálních původců mastitid v prvovýrobě mléka

Metodika pro identifikaci virulentních faktorů Paenibacillus larvae proteomickým přístupem (1/2023)

Monitoring a vyhodnocování spotřeby antimikrobik a systémy řízení zdraví v chovech prasat

Návrh doporučeného postupu léčby brojlerů amoxicilinem

Návrh doporučeného postupu léčby brojlerů sulfamethoxazolem

Prevence vzniku a rozšíření edémové nemoci kaprů/spavé nemoci koi kaprů (CEVD/KSD) v chovech kapra a koi kapra

Preventivní opatření ke zvýšení úrovně biosekurity proti šíření afrického moru prasat

Volby antimikrobiálních látek pro racionální léčbu infekčních onemocnění hospodářských zvířat (skotu, prasat a drůbeže) (1/2023)

Zdvojená hygiena struků před dojením (predipping) jako možnost snížení rizika přenosu S. uberis a jiných původců mastitid skotu