Poradenské oblasti

V Registru je každý poradce zařazen podle oblasti a podoblasti akreditace, která odpovídá zaměření poradenských aktivit.

Seznam oblastí

Oblasti akreditace jsou:

 • zemědělství

 • rostlinolékařství

 • lesnictví

Rozdělení oblastí na podoblasti

Oblast zemědělství se člení na podoblasti:

 • rostlinná výroba

 • živočišná výroba

 • optimalizace hospodaření zemědělského podniku

 • ekologické zemědělství

 • zemědělství a ochrana přírody a krajiny

 • energetické využití agrárních produktů

 • péče o půdu

 • zemědělské stavby, technologie výroby a mechanizace

Oblast rostlinolékařství se člení na podoblasti:

 • rostlinolékařství v zemědělství,

 • rostlinolékařství v lesnictví.

Oblast lesnictví se dále nečlení.