Registr poradců

Registr poradců najdete na adrese https://agrobrana.cz/

Příklady a návody použití registru pro zemědělce a lesníky

• ÚZEI je pověřen vedením Registru jako metodický a kontrolní orgán
• Registr je veden na webové adrese https://agrobrana.cz/prehled-poradcu
• každý poradce je zařazen podle oblasti
a podoblasti akreditace
• oblasti jsou: zemědělství, lesnictví
a rostlinolékařství
• oblast zemědělství se člení na podoblasti: rostlinná výroba, živočišná výroba, optimalizace hospodaření zemědělského podniku, ekologické zemědělství, zemědělství a ochrana přírody a krajiny, energetické využití agrárních produktů, péče o půdu, zemědělské stavby, technologie výroby a mechanizace.
• u každého poradce jsou uvedeny názvy krajů, ve kterých poradce poskytuje své služby
• vhodného poradce je možné vyhledat podle jména, oblasti nebo podoblasti akreditace nebo kraje působnosti
• každý poradce si sám udržuje v aktuálním stavu své kontaktní údaje
• celý Registr nebo jeho části je možné kopírovat do tabulkového programu
a údaje lze dále využít, např. při hromadné elektronické korespondenci
k oslovení více poradců a výběru toho nejvhodnějšího
•informace o certifikaci poradenských subjektů, přes které budou čerpány dotace na poradenství naleznete na našem webu: https://agronavigator.cz/certifikacni-organ-zemedelstvi/vse-o-certifikaci