Management genetických zdrojů lesních dřevin při změně klimatu

Les

Asistovaná migrace patří mezi efektivní opatření pro posílení odolnosti porostu. Umělá výsadba alternativních druhů dřevin je nadějným adaptačním opatřením na klimatické změny. Mobilní mapová aplikace umí informovat o zranitelnosti porostů.

Z důvodu klimatické změny je řada lesních porostů ohrožena vysokou dynamikou probíhajících změn, které znemožňují jejich přizpůsobení se novým podmínkám. Jednou z nejslibnějších adaptačních strategií je v tomto ohledu umělá výsadba alternativních druhů dřevin nebo jejich provenienci z jiných zemí, které jsou lépe přizpůsobené očekávaným klimatickým podmínkám. Využije se tak jejich přirozené adaptační kapacity k zvýšení odolnosti budoucích porostů.
 
Mobilní mapová aplikace SUSselect reaguje na potřebu adaptace lesů na změnu klimatu. Jejím cílem je podpora adaptace prostřednictvím mezinárodního managementu genetických zdrojů lesních dřevin.

Mobilní aplikace je bezplatným nástrojem pro informování odborných lesních hospodářů a zaměstnanců lesních školek o možné zranitelnosti porostů a možném přenosu rostlinného materiálu. Na mapových podkladech zobrazuje současnou i budoucí zranitelnost sedmi evropských druhů dřevin a nabízí lokality pro výběr a přenos vhodného genetického materiálu, který bude lépe přizpůsoben novým podmínkám. Nabízí mapové výstupy, modely přeshraničního transportu semen a přístup k národním registrům reprodukčního materiálu.

Modely přenosu pro sedm druhů dřevin ukazují, že asistovaná migrace patří mezi efektivní opatření pro posílení odolnosti porostu. Plná implementace bude vyžadovat úpravu legislativy, protože v současné době je využívání semenáčků a semen lesních dřevin regulováno na národní úrovni bez zohlednění vlivu globální změny. Mobilní mapová aplikace SUSselect je jedním z výstupů projektu SUSTREE. V rámci projektu vznikl i film viz odkaz, který srozumitelně vysvětluje tuto problematiku.


Klíčová slova: adaptační opatření, genetický materiál, adaptace lesů na změny klimatu.


Související odkazy:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.topolynx.susselect&hl=en
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/SUSTREE.html
https://www.youtube.com/watch?v=NPVe8-1rihw&t=1207s,%20https://play.google.com/store/apps/details?id=com.topolynx.susselect&hl=en,%20https://www.interreg-central.eu/Content.Node/SUSTREE.html
https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=cs&u=https://www.interreg-central.eu/Content.Node/SUSTREE.html