Pomůcka pro výběr vhodné technologie pro chov krav a koz

kráva

Přehled současných technologických možností, jako pomůcka pro výběr vhodné technologie v oblasti živočišné výroby zabývající se produkcí mléka, usnadňuje orientaci pro zvolení nejvhodnější technologie na základě vybraných kritérií.

Současné digitální možnosti nabízejí nepřeberné množství aplikací v zemědělství, které mohou usnadnit zemědělcům práci, zlepšit péči o půdu i zvířata a zároveň zajistit vyšší konkurenceschopnost.

Příliš velké množství neustále se rozvíjejících technologií a nové metody často znesnadňuji zemědělci rozhodování o výběru správné technologie. Chybí přehlednost v současných technologických možnostech a jejich případných výhodách či nevýhodách.

Proto se mezinárodní projekt 4D4F zaměřil na porovnání těchto možností v oblasti živočišné výroby, konkrétně v produkci mléka tak, aby si z nich zemědělec mohl vybrat ty nejvhodnější pro svůj podnik. Přehledný popis několika technologií je primárně seřazen podle typu zařízení pro sledování stavu zvířete, například jak se zvířata pohybují, jak přežvykují, jaká je jejich teplota a další údaje, které ukazují na zdravotní stav a pohodu zvířete.

Na stránkách projektu je ke stažení excelovský soubor, který všechny sledované technologie seřazuje a hodnotí z několika zásadních kritérii. Mezi kritéria patří například umístění přístroje na těle zvířete, technologické aspekty, výrobce atd. Podrobnější popis technologií obsahuje volně dostupný dokument, viz odkazy níže. Zmíněný projekt 4D4F spadá do skupiny projektů Horizon 2020 financovaných Evropskou komisí a výše popsaná část projektu, která se česky nazývá Technologický sklad (v originálu Technology Warehouse), je pro zájemce k dispozici.


Související odkazy:

https://4d4f.eu/sites/default/files/Dairy%20Sensor%20Research.pdf
https://translate.google.cz/translate?sl=en&tl=cs&u=https%3A%2F%2F4d4f.eu%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FDairy%2520Sensor%2520Research.pdf
https://translate.google.cz/translate?sl=en&tl=cs&u=4d4f.eu
https://4d4f.eu/content/technology-warehouse
https://translate.google.cz/translate?sl=en&tl=cs&u=https%3A%2F%2F4d4f.eu%2Fcontent%2Ftechnology-warehouse